Overige gemeentelijke belastingen

Toeristenbelasting

Meer informatie over de toeristenbelasting vindt u op pagina Overige gemeentelijke belastingen voor ondernemers.

Roerende zaakbelasting (RZB)

Roerende ruimte: een roerende woon- of bedrijfsruimte die duurzaam aan een plaats is gebonden voor permanent gebruik. Bijvoorbeeld een woonboot. De hoogte van de roerende zaakbelasting (RZB) berekent de gemeente over de getaxeerde waarde van de roerende ruimte. De tarieven zijn een percentage van die waarde.

Tarieven

Hieronder staan de tarieven roerende woonruimten en bedrijfsruimten voor 2023 weergegeven. 

 EigenarenGebruikers
Roerende woonruimten0,712 % (2022: 0,0731 %) N.v.t.
Roerende bedrijfsruimten0,3257 % (2022: 0,3136 %)0,2609 % (2022: 0,2512 %)

Bezwaar maken

Niet eens met de toeristen- of roerende zaakbelasting? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken door het bezwaarschrift (pdf) in te vullen of door het digitaal contactformulier in te vullen.