Huisnummer aanvragen

Alle woningen krijgen een (huis)nummeraanduiding, maar ook bedrijfspanden, standplaatsen en ligplaatsen. Als het (ver)bouwen van een pand gevolgen heeft voor de huisnummering, kunt u een huisnummer aanvragen of laten wijzigen.

Automatisch toekennen huisnummer

In de volgende situaties hoeft u geen huisnummer aan te vragen, omdat de gemeente dit automatisch regelt:

  • Bij verlening van een omgevingsvergunning (bouwen).
  • Bij verlening van een splitsingsvergunning/samenvoeging.
  • Bij het vaststellen van een nieuw vergunde stand- of ligplaats.

Aanvragen huisnummer

Wilt u een huisnummer aanvragen, wijzigen of intrekken? Klik op onderstaande knop.

Kosten

Het aanvragen van een huisnummer is gratis.

Huurtoeslag

Het aanvragen, wijzigen of intrekken van een huisnummer kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de Belastingdienst.