Verhuizing vanuit het buitenland en inburgering

Komt u binnenkort vanuit het buitenland in de gemeente ’s-Hertogenbosch wonen?

Op dit moment duurt het wat langer voordat u op afspraak kunt langskomen voor een inschrijving in de basisregistratie personen (BRP). De aangifte kan pas als u in Nederland bent. We adviseren om de afspraak wel al eerder te maken zodat u na aankomst in Nederland snel kunt langskomen. 

Verhuist u vanuit het buitenland naar ‘s-Hertogenbosch (immigratie/inburgering)? Of bent u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland? Laat u dan binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk inschrijven bij de gemeente. Neem uw partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, mee. De verwerking van uw inschrijving duurt maximaal 28 dagen, maar regelen wij zo snel mogelijk.

Ga voor een Engelse vertaling van deze pagina naar onze pagina 'registration'.

Documenten

Bent u ingeschreven in de gemeente en komt u nog documenten inleveren? Maak hiervoor een afspraak via het digitaal formulier.

Inschrijven

Niet-EU burgers

Komt u voor het eerst naar Nederland en hebt u geen Europese nationaliteit? Dan vraagt u eerst een verblijfsvergunning aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). U kunt een afspraak met de IND maken via (088) 043 04 30. Ga voor meer informatie naar de website van de IND.

Meenemen

Neem het volgende mee als u zich komt inschrijven bij de gemeente:

  • Alle personen die u wilt inschrijven in ’s-Hertogenbosch, moeten bij de inschrijving aanwezig zijn.
  • Geldig identiteitsbewijs van iedere persoon die wordt ingeschreven.
  • Reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
  • Bewijs van uitschrijving als u komt van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba, Sint Eustatius.
  • Originele documenten uit het buitenland van uzelf, uw partner en kinderen: bijvoorbeeld geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte en/of soms een overlijdensakte.
  • Deze documenten moeten worden gelegaliseerd in het land van herkomst. Ze moeten vertaald in het Nederlands door een beëdigde vertaler in Nederland. Regel dit zelf. Hoe u dit doet, leest u op de website van de Rijksoverheid.

De gemeente mag u vragen om nog andere documenten te laten zien. Bijvoorbeeld een huur- of koopcontract van uw nieuwe woning in Nederland.

Heeft de gemeente u gevraagd om documenten? Maak dan een afspraak voor het inleveren van akten buitenland via het digitaal formulier.

Wat is de BRP?

Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers (ingezetenen) bij in de BRP. Wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist, legt de gemeente dit vast. Als iemand gaat verhuizen naar een andere gemeente, verhuizen de persoonsgegevens met diegene mee. In onderstaande animatie wordt de BRP kort toegelicht of ga voor meer informatie naar de info op de website van de Rijksoverheid

Bekijk de video (mp4)

Nederlandse nationaliteit

Om de Nederlandse nationaliteit te krijgen, dient u een verzoek tot naturalisatie in. Dat doet u bij de gemeente waar u woont. Maak hiervoor een afspraak bij de afdeling Publieke Dienstverlening, via (073) 615 51 55.

Om de Nederlandse nationaliteit te krijgen, moet u een geldige verblijfsvergunning hebben en aan enkele voorwaarden voldoen. U leest hierover op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Inburgering

Meer informatie over inburgering is te vinden op de website van Weener XL.