Betaling bijstandsuitkering

Ontving u op 1 januari 2014 een bijstandsuitkering? Dan krijgt u de bijstand uiterlijk de laatste werkdag van de maand op uw bankrekening gestort. Kwam u ná 1 januari 2014 in de bijstand? Dan ontvangt u uw uitkering uiterlijk de 15e van de maand.

Hoogte bijstand

De hoogte van een bijstandsuitkering is afhankelijk van uw leeftijd en leefsituatie. Meer informatie over de berekening vindt u op de website van de Rijksoverheid. 

Vakantiegeld bijstand

De gemeente maakt het gereserveerde vakantiegeld over in de maand juni. Als uw bijstandsuitkering voor die datum eindigt, krijgt u eerder uitbetaald. 

Houd er rekening mee dat uw bank meestal nog twee werkdagen nodig heeft om uw uitkering/vakantiegeld van de gemeente bij te schrijven op uw rekening. De betaling van uw uitkering kan al hebben plaatsgevonden, maar door uw bank nog niet volledig verwerkt en daarom ook nog niet zichtbaar op uw bankrekening.

Jaaropgave bijstand

Eind februari ontvangt u van de gemeente een jaaropgave. Deze hebt u nodig voor uw belastingaangifte. Bewaar de jaaropgave dus goed. 

Wijzigingen

Hebt u een nieuw bankrekeningnummer? Of wilt u andere gegevens wijzigen? Kijk dan op de pagina Doorgeven wijzigingen bijstandsuitkering voor meer informatie over het doorgeven van wijzigingen. 

Terugbetaling bijstand

Teveel ontvangen uitkering moet u terugbetalen. Probeer dit te doen in het kalenderjaar waarin de schuld is ontstaan. Daarna kan het bedrag namelijk hoger worden, omdat de gemeente er belasting over moet afdragen. Neem voor meer informatie over terugbetaling contact op met uw werkconsulent van Weener XL.

Betalingen van uitkeringen in 2021

Mensen die na 1 januari 2014 een uitkering ontvangen:

December 2020
Bijschrijving bank/giro: maandag 11 januari 2021
Bezorging specificaties: donderdag 14 januari 2021

Januari 2021
Bijschrijving bank/giro: donderdag 11 februari 2021
Bezorging specificaties: dinsdag 16 februari 2021

Februari 2021
Bijschrijving bank/giro: vrijdag 12 maart 2021
Bezorging specificaties: woensdag 17 maart 2021

Maart 2021
Bijschrijving bank/giro: dinsdag 13 april 2021
Bezorging specificaties: vrijdag 16 april 2021

April 2021
Bijschrijving bank/giro: woensdag 12 mei 2021
Bezorging specificaties: dinsdag 18 mei 2021

Mei 2021
Bijschrijving bank/giro: maandag 14 juni 2021
Bezorging specificaties: donderdag 17 juni 2021

Juni 2021
Bijschrijving bank/giro: dinsdag 13 juli 2021
Bezorging specificaties: vrijdag 16 juli 2021

Juli 2021
Bijschrijving bank/giro: donderdag 12 augustus 2021
Bezorging specificaties: dinsdag 17 augustus 2021

Augustus 2021
Bijschrijving bank/giro: dinsdag 14 september 2021
Bezorging specificaties: vrijdag 17 september 2021

September 2021
Bijschrijving bank/giro: donderdag 14 oktober 2021
Bezorging specificaties: dinsdag 19 oktober 2021

Oktober 2021
Bijschrijving bank/giro: vrijdag 12 november 2021
Bezorging specificaties: woensdag 17 november 2021

November 2021
Bijschrijving bank/giro: dinsdag 14 december 2021
Bezorging specificaties: vrijdag 17 december 2021

Mensen die vóór 1 januari 2014 een uitkering ontvangen:

Januari 2021
Bijschrijving bank/giro: dinsdag 26 januari 2021
Bezorging specificaties: vrijdag 29 januari 2021

Februari 2021
Bijschrijving bank/giro: donderdag 25 februari 2021
Bezorging specificaties: dinsdag 2 maart 2021

Maart 2021
Bijschrijving bank/giro: maandag 29 maart 2021
Bezorging specificaties: donderdag 1 april 2021

April 2021
Bijschrijving bank/giro: donderdag 29 april 2021
Bezorging specificaties: dinsdag 4 mei 2021

Mei 2021
Bijschrijving bank/giro: vrijdag 28 mei 2021
Bezorging specificaties: woensdag 2 juni 2021

Juni 2021
Bijschrijving bank/giro: dinsdag 29 juni 2021
Bezorging specificaties: vrijdag 2 juli 2021

Juli 2021
Bijschrijving bank/giro: woensdag 28 juli 2021
Bezorging specificaties: maandag 2 augustus 2021

Augustus 2021
Bijschrijving bank/giro: vrijdag 27 augustus 2021
Bezorging specificaties: woensdag 1 september 2021

September 2021
Bijschrijving bank/giro: dinsdag 28 september 2021
Bezorging specificaties: vrijdag 1 oktober 2021

Oktober 2021
Bijschrijving bank/giro: donderdag 28 oktober 2021
Bezorging specificaties: dinsdag 2 november 2021

November 2021
Bijschrijving bank/giro: maandag 29 november 2021
Bezorging specificaties: donderdag 2 december 2021

December 2021
Bijschrijving bank/giro: dinsdag 21 december 2021
Bezorging specificaties: vrijdag 24 december 2021