Ga naar de inhoud

Betaling bijstandsuitkering

Ontving u op 1 januari 2014 een bijstandsuitkering? Dan krijgt u de bijstand uiterlijk de laatste werkdag van de maand op uw bankrekening gestort. Kwam u nĂ¡ 1 januari 2014 in de bijstand? Dan ontvangt u uw uitkering uiterlijk de 15e van de maand.

Hoogte bijstand

De hoogte van een bijstandsuitkering is afhankelijk van uw leeftijd en leefsituatie. Meer informatie over de berekening vindt u op de website van de Rijksoverheid. 

Vakantiegeld bijstand

De gemeente maakt het gereserveerde vakantiegeld over in de maand juni. Als uw bijstandsuitkering voor die datum eindigt, krijgt u eerder uitbetaald. 

Houd er rekening mee dat uw bank meestal nog twee werkdagen nodig heeft om uw uitkering/vakantiegeld van de gemeente bij te schrijven op uw rekening. De betaling van uw uitkering kan al hebben plaatsgevonden, maar door uw bank nog niet volledig verwerkt en daarom ook nog niet zichtbaar op uw bankrekening.

Jaaropgave bijstand

Eind februari ontvangt u van de gemeente een jaaropgave. Deze hebt u nodig voor uw belastingaangifte. Bewaar de jaaropgave dus goed. 

Wijzigingen

Hebt u een nieuw bankrekeningnummer? Of wilt u andere gegevens wijzigen? Kijk dan op de pagina Doorgeven wijzigingen bijstandsuitkering voor meer informatie over het doorgeven van wijzigingen. 

Terugbetaling bijstand

Teveel ontvangen uitkering moet u terugbetalen. Probeer dit te doen in het kalenderjaar waarin de schuld is ontstaan. Daarna kan het bedrag namelijk hoger worden, omdat de gemeente er belasting over moet afdragen. Neem voor meer informatie over terugbetaling contact op met uw werkconsulent van Weener XL.