Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Dus ook mensen met een minimumloon of AOW.

Wanneer kunt u bijzondere bijstand krijgen?

 • U staat in de gemeente ’s-Hertogenbosch ingeschreven.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U hebt een laag inkomen. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, ligt aan uw leeftijd en persoonlijke omstandigheden. De volgende bedragen zijn richtlijnen (netto per maand, zonder vakantiegeld):
  - € 1.226,00 – alleenstaand
  - € 1.550,00 - alleenstaande ouder
  - € 1.751,42 - gehuwd/samenwonend
 • Uw vermogen (bijvoorbeeld auto of spaargeld) is niet hoger dan:
  - € 6.295,00 voor alleenstaanden
  - € 12.590,00 voor alleenstaande ouders, gehuwden/samenwonenden.
 • Uw kosten zijn aantoonbaar, onvoorzien en nodig.
 • U moet de kosten maken vanwege bijzondere of dringende omstandigheden.
 • Uw kosten worden niet op een andere manier vergoed.

Waarvoor kunt u bijzondere bijstand krijgen?

U kunt bijzondere bijstand krijgen voor dingen die écht nodig zijn, maar die u niet zelf kunt betalen. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld deelname aan een sport of hobbycursus, een computer voor kinderen in het voortgezet onderwijs, kosten van rechtsbijstand en sociale alarmering. U krijgt geen bijzondere bijstand voor bijvoorbeeld huur, belasting, schulden of medische kosten. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op.

Aanvragen bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand aanvragen doet u vóórdat u de kosten maakt. Anders kan de gemeente de noodzaak niet vaststellen. Er zijn verschillende vormen van bijzondere bijstand. Sommige soorten bijzondere bijstand kunt u met een formulier aanvragen. Soms is een intakegesprek nodig. Op de pagina Aanvragen bijzondere bijstand leest u alles hierover.

Ga naar pagina Aanvragen bijzondere bijstand

Draagkracht

We rekenen uit of u zelf ook iets kunt betalen. Dat noemen we draagkracht. Hoeveel u zelf moet betalen, hangt af van uw inkomen en spaargeld. De inkomsten die we niet meetellen in de berekening zijn: kinderbijslag, huurtoeslag en zorgtoeslag van de Belastingdienst.

Afhandeling aanvraag bijzondere bijstand

De afhandeling van een aanvraag duurt maximaal 8 weken, vanaf het moment dat wij alle documenten hebben ontvangen. U ontvangt binnen 8 weken bericht hierover (wij noemen dat een beschikking).

Bezwaar maken

Hebt u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken