Rechten en plichten bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering is tijdelijk. U moet zo snel mogelijk weer aan het werk. U hebt daarom een aantal plichten bij uw uitkering. Houdt u zich niet aan onderstaande regels? Dan kan de gemeente uw bijstandsuitkering verminderen of stopzetten. 

Sollicitatieplicht

Vanaf het moment dat u een bijstandsuitkering aanvraagt, moet u er alles aan doen om een baan te vinden. U moet ingeschreven staat als werkzoekende bij het UWV en uitzendbureaus. Daarnaast moet u voldoende solliciteren en bijscholen als dit uw kans op werk vergroot.

Arbeidsplicht

Iedereen die kan werken, moet werken. U moet aangeboden werk accepteren. Ook als u daarvoor moet reizen. Er wordt in bepaalde gevallen een uitzondering op deze arbeidsplicht gemaakt. Neem hiervoor contact op met uw consulent. 

Medewerkingsplicht

U bent verplicht om mee te werken. De gemeente kan u bijvoorbeeld vragen mee te werken aan een re-integratietraject.

Wijzigings- of informatieplicht

U bent verplicht uw gemeente alle informatie te geven over uw situatie. Zo kan de gemeente bepalen waar u recht op heeft. Verandert er iets in uw financiële, persoonlijke of woonsituatie? Geef wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. Op tijd doorgeven voorkomt dat u teveel uitkering ontvangt en dat u dat later moet terugbetalen.

De gemeente legt u een boete op wanneer u opzettelijk iets niet doorgeeft of bij een grote slordigheid.

Vakantieregels

U bent verplicht een vakantie vooraf door te geven aan Weener XL en/of uw werkconsulent. Ook als u in Nederland verblijft. U mag maximaal 28 dagen per kalenderjaar op vakantie. 

Bezwaar maken

Bent u het niets eens met een besluit van de gemeente? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Alle inwoners van ’s-Hertogenbosch hebben recht op hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO). Ook als u een bijstandsuitkering krijgt. Een OCO kan u bijvoorbeeld helpen bij het doorgeven van wijzigingen of kan meegaan naar gesprekken. Hulp van een OCO is gratis. Wilt u hiervan gebruik maken? Bel naar het informatie- en adviespunt Koo: (073) 206 88 88. Kijk voor meer informatie op de website van Koo.