Rechten en plichten bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering is tijdelijk. U moet zo snel mogelijk weer aan het werk. U hebt daarom een aantal plichten bij uw uitkering. Houdt u zich niet aan onderstaande regels? Dan kan de gemeente uw bijstandsuitkering verminderen of stopzetten. 

Sollicitatieplicht

Vanaf het moment dat u een bijstandsuitkering aanvraagt, moet u er alles aan doen om een baan te vinden. U moet ingeschreven staat als werkzoekende bij het UWV en uitzendbureaus. Daarnaast moet u voldoende solliciteren en bijscholen als dit uw kans op werk vergroot.

Arbeidsplicht

Iedereen die kan werken, moet werken. U moet aangeboden werk accepteren. Ook als u daarvoor moet reizen. Er wordt in bepaalde gevallen een uitzondering op deze arbeidsplicht gemaakt. Neem hiervoor contact op met uw consulent. 

Medewerkingsplicht

U bent verplicht om mee te werken. De gemeente kan u bijvoorbeeld vragen mee te werken aan een re-integratietraject.

Wijzigings- of informatieplicht

Gaat u samenwonen? Wilt u vrijwilligerswerk doen? Hebt u een erfenis gekregen? U bent verplicht om alle wijzigingen in uw persoonlijke en financiële situatie door te geven.

Vakantieregels

U bent verplicht een vakantie vooraf door te geven aan Weener XL en/of uw werkconsulent. Ook als u in Nederland verblijft. U mag maximaal 28 dagen per kalenderjaar op vakantie. 

Bezwaar maken

Bent u het niets eens met een besluit van de gemeente? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.