Kinderopvang en peuterspeelzalen

In onze gemeente zijn verschillende vormen van kinderopvang. Denk aan het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, het peuterarrangement of een gastouder.

U benadert ze rechtstreeks voor meer informatie en om uw kind aan te melden. Alle locaties staan in het Landelijk Register Kinderopvang en voldoen aan de kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang. De inspectierapporten van de GGD staan erbij. De Kinderopvangorganisaties verzorgen het peuterspeelzaalwerk. Zij vormen samen met de Bossche basisscholen de Kindcentra 0-13. Kijk voor meer informatie over deze ‘peuterarrangementen’ en voor alle contactgegevens op de website van Compasnul13.

Vergoeding

De Belastingdienst vergoedt soms een deel van de kosten van kinderopvang. Lees de voorwaarden op de website van de Belastingdienst. Hoeveel toeslag u ontvangt, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld wat uw inkomen is en hoeveel opvang u afneemt. Verandert hierin iets, dan heeft dat ook invloed op de hoogte van de toeslag. Geef veranderingen in uw situatie daarom altijd meteen door via Mijn toeslagen. Dan ontvangt u de toeslag waar u recht op hebt. Niet te veel en niet te weinig.

De gemeente kent een vergoeding voor ouders of alleenstaande ouders die tijdelijk kinderopvang nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn of als er sprake is van andere sociale omstandigheden. Dit heet de vergoeding kinderopvang voor ouders met sociaal medische indicatie. Wilt u deze aanvragen of meer informatie?

Neem contact op

Kinderopvang beginnen

Wilt u een kinderopvang beginnen? Schrijf uzelf dan eerst in bij het Personenregister Kinderopvang. Daarna dient u een aanvraag in bij de gemeente. De aanvraagformulieren staan op de website van de Rijksoverheid. U kunt ze digitaal invullen, opslaan en mailen naar kinderopvang@s-hertogenbosch.nl. Als uw kinderopvang aan alle wettelijke eisen voldoet, registreren wij deze in het Landelijk Register Kinderopvang.

Inspectie

In opdracht van de gemeente inspecteert de GGD jaarlijks alle vestigingen van kinderopvang. Voldoet een kinderopvang niet aan de wettelijke eisen? Dan past de gemeente het handhavingsbeleid (pdf) toe. Dit betekent dat ‘de kinderopvanghouder’ binnen een vastgestelde termijn aan de eisen moet voldoen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.