Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. De kaart is maximaal 5 jaar geldig, persoonsgebonden en niet gekoppeld aan een kenteken. Voor de aanvraag is een medisch onderzoek verplicht, tenzij uit eerder onderzoek blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet. 

Voorwaarden

De gehandicaptenparkeerkaart is geldig in de meeste Europese landen. Op de website van de ANWB staat in welke landen. Er zijn parkeerkaarten voor bestuurders, passagiers en instellingen. U vindt de volledige voorwaarden op overheid.nl. Gebruik de zoekterm 'Regeling gehandicaptenparkeerkaart'.

Bestuurderskaart

U bestuurt zelf het voertuig en u hebt beperkingen waardoor u zes maanden of langer niet verder kunt lopen dan 100 meter.

Passagierskaart

Bent u afhankelijk van vervoer van anderen? En kunt u vanwege uw beperking niet alleen achtergelaten worden op de plaats van bestemming? Dan krijgt u een passagierskaart.

Instelling

Vervoert uw instelling mensen met een handicap? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen aanvragen. 

Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart

Een aanvraag duurt ongeveer 8 weken. Meestal is een medisch onderzoek nodig. Een arts kijkt dan naar uw belemmeringen of handicap. En vraagt zo nodig informatie bij uw specialist of huisarts. De arts geeft een advies aan de gemeente. Daarna krijgt u een brief waarin de uitslag staat en of u een gehandicaptenparkeerkaart krijgt. 

Bel naar de gemeente om een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen: (073) 615 51 55.

Kosten

De aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart kost € 110,00. U krijgt een brief met informatie over hoe en wanneer u dat bedrag moet betalen. Blijkt later uit het medisch onderzoek dat u geen recht hebt op een gehandicaptenparkeerkaart? Dan krijgt u het geld niet terug.

Ophalen

U krijgt bericht als de gehandicaptenparkeerkaart voor u klaarligt. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Vergeet niet uw rijbewijs en identiteitsbewijs mee te nemen naar de afspraak. Hebt u iemand gemachtigd? Dan moet hij uw machtiging en identiteitsbewijs meenemen. En ook zichzelf kunnen legitimeren. 

Gehandicaptenparkeerplaatsen

U kunt niet gratis parkeren in de parkeergarages of uw auto achterlaten op een privéterrein. Meer informatie over gehandicaptenparkeerplaatsen leest u op de pagina Parkeren

Regels

  • U parkeert op plaatsen die alleen bestemd zijn voor gehandicapten. U herkent zo’n parkeerplaats aan het blauwe verkeersbord met de rolstoel. U moet zich aan de tijdlimiet houden als die geldt voor een gehandicaptenparkeerplaats.
  • U kunt gratis parkeren op plaatsen voor betaald parkeren en u mag onbeperkt parkeren in een blauwe zone waar een tijdslimiet geldt.
  • U mag maximaal 3 uur parkeren op plaatsen waar een parkeerverbod geldt. Gebruik dan wel uw blauwe parkeerschijf en zorg ervoor dat uw auto andere weggebruikers niet hindert. Fietsers en voetgangers horen ook bij de weggebruikers.

Gehandicaptenparkeerkaart vernieuwen

Bel naar de gemeente, minimaal 8 weken voordat uw kaart verloopt. Telefoonnummer: (073) 615 51 55.

Kwijt of gestolen

U moet de originele kaart in de auto achterlaten. Helaas worden er veel gehandicaptenparkeerkaarten gestolen. Daarom adviseren wij u om een fotokluis in uw auto te gebruiken.

Kaart gestolen of kwijtgeraakt? Doe meteen aangifte bij de politie. U hebt het proces-verbaal nodig als u opnieuw een gehandicaptenparkeerkaart wilt aanvragen. U betaalt dezelfde kosten als voor een nieuwe aanvraag.