Sociaal Raadslieden

Hebt u sociaal juridisch advies nodig? Of wilt u hulp bij het invullen van formulieren of het schrijven van een brief naar een instantie? De Sociaal Raadslieden helpen u graag, bijvoorbeeld met vragen over uitkeringen, toeslagen, belastingzaken, beslag op uw inkomen of uw rechten als huurder. De hulp is vrijblijvend en gratis. Wat u vertelt is vertrouwelijk.

In deze YouTube video ziet u wat Sociaal Raadslieden voor u kunnen doen.

Bemiddeling

Sociaal Raadslieden zijn professionele hulpverleners. Zij weten precies waar u recht op hebt. En bij welke organisatie u wat moet regelen. Ze kunnen voor u bemiddelen bij problemen met personen of organisaties en brengen u zo nodig in contact met de juiste instelling.

Spreekuur

Soms kunnen we een vraag telefonisch beantwoorden. Maar het kan ook gaan om iets dat meer tijd kost, zoals het invullen van een moeilijk formulier. Of als u een ingewikkeld probleem hebt. Dan hebben de raadslieden tijd nodig om iets uit te zoeken. We maken dan graag een (vervolg)afspraak.

Loop binnen in de wijk

De Sociaal Raadslieden hebben ook spreekuur in de wijk. U kunt hiervoor zonder afspraak binnenlopen bij:

  • Wijkplein Boschveld, Zernikestraat 2: dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur
  • Wijkplein De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 109: donderdag van 9.00 tot 12.00 uur
  • Wijkplein De Kiek, Dageraadsweg 39: woensdag van 9.00 tot 12.00 uur
  • Wijkplein Nieuw Zuid, Jac van Looystraat 5: woensdag van 09.00 tot 12.00 uur

Kom langs op afspraak

De Sociaal Raadslieden zijn ook te bezoeken op afspraak. Dat kan bij:

  • Stadskantoor, Wolvenhoek 1
  • Wijkplein Rosmalen, Hoff van Hollantlaan 1
  • Weener XL, Van Herpensweide 1

Voor een afspraak belt u naar (073) 615 90 90. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 12.00 uur. U kunt ook contact opnemen via het digitaal contactformulier.

Huisbezoek

Kunt u vanwege uw gezondheid echt niet naar het spreekuur komen? Dan maken we een afspraak voor een huisbezoek.