Sociaal Raadslieden

Hebt u sociaal juridisch advies nodig? Of wilt u hulp bij het invullen van formulieren of het schrijven van een brief naar een instantie? De raadslieden helpen u graag, bijvoorbeeld met vragen over uitkeringen, toeslagen, belastingzaken, beslag op uw inkomen of uw rechten als huurder. De hulp is vrijblijvend en gratis. Wat u vertelt is vertrouwelijk.

Bemiddeling

Sociaal raadslieden zijn professionele hulpverleners. Zij weten precies waar u recht op hebt. En bij welke organisatie u wat moet regelen. Ze kunnen voor u bemiddelen bij problemen met personen of organisaties en brengen u zo nodig in contact met de juiste instelling.

Spreekuur

Soms kunnen we een vraag telefonisch beantwoorden. Maar het kan ook gaan om iets dat meer tijd kost, zoals het invullen van een moeilijk formulier. Of als u een ingewikkeld probleem hebt. Dan hebben de raadslieden tijd nodig om iets uit te zoeken. We maken dan een afspraak.

In de wijk

De sociaal raadslieden hebben op afspraak ook spreekuur in de wijk:

  • Wijkplein Boschveld, Zernikestraat 2
  • Wijkplein de Klepel, Het Wielsem 1
  • Wijkplein De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 109
  • Wijkplein De Kiek, Dageraadsweg 39
  • Wijkplein Rosmalen, Hoff van Hollantlaan 1

Voor een afspraak belt u naar (073) 615 90 90. Dit kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur of op woensdag van 10.00 – 12.00 uur. U kunt ook contact opnemen via het digitale contactformulier.

Huisbezoek

Kunt u vanwege uw gezondheid echt niet naar het spreekuur komen? Dan maken we een afspraak voor een huisbezoek.

Meldpunt Toeslagenaffaire

Bent u slachtoffer van de Toeslagenaffaire? Of weet u dit niet zeker? Er is al een aantal gezinnen bekend bij de Belastingdienst. Vanwege de privacy heeft de gemeente geen gegevens. U moet zich dus zelf melden. Voor hulp en ondersteuning kunt u terecht bij het Meldpunt Toeslagenaffaire van de Sociaal Raadslieden. In deze infographic (pdf) vindt u meer informatie.