Uittreksel of afschrift aanvragen

Een afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u op bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Een uittreksel vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. We verwerken uw aanvraag van een afschrift of uittreksel binnen 5 werkdagen. U ontvangt het per post. Hebt u het sneller nodig, maak dan een afspraak via het digitaal formulier. Voorbeelden van aktes die u op kunt vragen zijn: geboorteakte, overlijdensakte of een huwelijksakte.

Soorten afschrift en uittreksels

Van geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding en overlijden maakt de burgerlijke stand een akte op. Een afschrift uit de Burgerlijke Stand vraagt u aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Voor het buitenland hebt u meestal een internationaal uittreksel nodig. Informeer hiervoor bij de instantie die om het afschrift of uittreksel vraagt.

Een uittreksel BRP (voorheen: GBA) is een officiële verklaring uit de Basisregistratie Personen waaruit uw naam, adres en woonplaats blijken. U kunt een uittreksel alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Deze ontvangt u dan per post.

Speciale uittreksels zijn onder andere:

  • Bewijs van in leven zijn/attestatie de vita.
  • Bewijs van ongehuwd geregistreerd staan.
  • Bewijs van Nederlanderschap.

Bewijs van in leven zijn

Voor het bewijs van in leven zijn bestaan 2 modellen:

  • Het bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is alleen voor gebruik in Nederland en kunt u online aanvragen. We sturen u dit binnen 5 werkdagen per post toe.
  • Het bewijs van in leven zijn dat ondertekend is door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Deze is voor gebruik in Nederland en het buitenland. Dit model moet u persoonlijk aanvragen. Maak hiervoor een afspraak.

Tegemoetkoming slachtoffers WO II transporten NS

Voor de tegemoetkoming NS aan slachtoffers of nabestaanden holocaust heeft u een akte of uittreksel nodig. Deze moet u persoonlijk aanvragen. Maak hiervoor een afspraak. Geef bij de aanvraag aan dat u het uittreksel of de akte nodig heeft voor deze tegemoetkoming NS.

Als ondernemer een uittreksel of afschrift aanvragen?

U kunt uw aanvraag per post indienen. Stuur de aanvraag op origineel briefpapier van uw kantoor naar de afdeling Publieke Dienstverlening, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. In de brief omschrijft u de gerechtelijke procedure waarvoor de gegevens nodig zijn. Ook eventuele toevoegingen stuurt u mee. U kunt uw aanvraag ook mailen via het digitaal contactformulier.