Richtlijnen coronavirus en evenementen

Voor de laatste informatie rondom het coronavirus en evenementen verwijzen we nu naar de website van de Rijksoverheid. Heeft u naar aanleiding van de informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen via het digitaal contactformulier.

Aanvragen evenementenvergunning

Organiseert u een evenement? Dan hebt u misschien een vergunning nodig. Soms is een melding voldoende. Gebruik dit digitale formulier met beslisboom om na te gaan of voor uw evenement een melding of een vergunning vereist is. Na het doorlopen van de beslisboom kunt u meteen de melding doen of de evenementenvergunning voor een klein of groot evenement aanvragen. 

Voor privé-feesten zoals een verjaardag, huwelijk, jubileum is het niet mogelijk een evenementenvergunning aan te vragen. Hiervoor wordt de openbare ruimte niet ter beschikking gesteld. Indien het feest plaatsvindt op privéterrein is geen evenementenvergunning of melding nodig. U dient uiteraard hierbij wel rekening te houden met uw omgeving. 

Aanvraag vergunning of melding

 

Klein evenement

Controleer of u aan alle voorwaarden voor een klein evenement (pdf) voldoet. Soms is het nodig dat u een veiligheidsplan schrijft en u kunt te maken krijgen met eisen vanuit de brandweer & de GHOR.

Groot evenement

Controleer of u aan alle voorwaarden voor een groot evenement (pdf) voldoet. U moet een veiligheidsplan schrijven en u kunt te maken krijgen met eisen vanuit de brandweer & de GHOR

De eisen voor het schrijven van een veiligheidsplan en de infobladen van de brandweer en de GHOR vindt u onderaan deze pagina.

Evenement aanmelden voor evenementenkalender

Bent u van plan om een evenement te organiseren en wilt u graag weten of het tijdstip mogelijk is? Vul dan het digitale formulier in.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch controleert vervolgens of het evenement past binnen de evenementenkalender. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen via het digitale contactformulier.

Ieder jaar stellen wij een evenementenkalender op om een goede spreiding te krijgen van evenementen in tijd, soort en locatie. U kunt het formulier ook gebruiken om voor volgend jaar een evenement aan te melden voor opname op de kalender. Let op! Een verzoek om een evenement op de kalender te plaatsen is geen aanvraag voor een evenementenvergunning.

Ontheffing Alcoholwet

Verkoopt u tijdens uw evenement zwak alcoholische dranken? Dan hebt u een ontheffing Alcoholwet (artikel 35) nodig. Deze vraagt u tegelijk met de evenementenvergunning aan. Zorg dat u de benodigde kopieën meestuurt (verklaring Sociale Hygiëne en identiteitsbewijs). 

Demonstratie of optocht

U bent verplicht een digitale melding te doen als u een demonstratie of optocht organiseert. Een demonstratie meldt u minimaal 48 uur van tevoren. Een optocht meldt u 14 dagen voordat deze plaats vindt.

Speelstraatdag, Buurtfeest, Evenementen < 150 deelnemers

Wilt u een Speelstraatdag, Buurtfeest en of klein evenement met minder dan 150 deelnemers organiseren? Kijk dan eerst in de beslisboom waar uw aanvraag aan moet voldoen. Na het doorlopen van de beslisboom kunt u meteen een melding doen. Doe dit minimaal 10 werkdagen van tevoren.