Ga naar de inhoud

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Mensen met een laag inkomen en weinig vermogen hoeven rioolheffing, afvalstoffenheffing en (on)roerende zaakbelasting misschien niet te betalen. Vraag bij twijfel altijd kwijtschelding aan.

Aanvragen kwijtschelding

Kwijtschelding vraagt u aan via het digitale aanvraagformulier.

Behandeling aanvraag kwijtschelding

Wij sturen u binnen een week een ontvangstbevestiging. Binnen 4 maanden ontvangt u een uitspraak. Een apart verzoek om uitstel van betaling is niet nodig, dat geven wij automatisch.

BSOB

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de waterschapbelastingen voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. Indien u kwijtschelding krijgt van gemeentelijke belastingen, dan worden de waterschapbelastingen ook kwijtgescholden. U hoeft dit niet apart aan te vragen. Er zijn twee uitzonderingen: zelfstandige ondernemers krijgen geen kwijtschelding bij de BSOB en de BSOB verleent geen kwijtschelding voor het eigenaarsgedeelte van de aanslag; de watersysteemheffing gebouwd. BSOB verstuurt de aanslagbiljetten dit jaar eind juni.