Ga naar de inhoud

Leerlingenvervoer

Als ouder of verzorger zorgt u dat uw kind dagelijks op school komt. Soms is dit lastig. Bijvoorbeeld als uw kind door ziekte of een handicap niet zelfstandig naar school kan. In dat geval kunt u bij de gemeente een aanvraag doen voor:

  • Een vergoeding voor het zelf brengen en ophalen van uw kind.
  • Een vergoeding voor openbaar vervoer.
  • Een combinatie van zelf brengen en halen en aangepast taxivervoer.
  • Aangepast taxivervoer.

Het leerlingenvervoer is er voor kinderen die naar het (speciaal) basisonderwijs of (speciaal) voortgezet onderwijs gaan.

Belangrijk!!

Lees voordat u gaat aanvragen eerst de aandachtspunten en info over bewijsstukken (zie link hieronder)

Afhandeling

Hebben wij uw aanvraag compleet ontvangen? Dan controleren wij alle ingevulde gegevens. Ook bij de school van uw kind. U krijgt binnen 8 weken een brief waarin de beslissing van de gemeente staat. In de tussentijd regelt u zelf het vervoer voor uw kind van en naar school. U moet elk jaar opnieuw uw aanvraag insturen. Dit is ook nodig als uw kind naar een andere school gaat of als u gaat verhuizen.