Ga naar de inhoud

Leerlingenvervoer

Als ouder of verzorger zorgt u dat uw kind dagelijks op school komt. Soms is dit lastig. Bijvoorbeeld als uw kind door ziekte of een handicap niet zelfstandig naar school kan. In dat geval kunt u bij de gemeente een aanvraag doen voor:

  • Een vergoeding voor het zelf brengen en ophalen van uw kind.
  • Een vergoeding voor openbaar vervoer.
  • Een combinatie van zelf brengen en halen en aangepast taxivervoer.
  • Aangepast taxivervoer.

Het leerlingenvervoer is er voor kinderen die naar het (speciaal) basisonderwijs of (speciaal) voortgezet onderwijs gaan.

Belangrijk!!
Lees voordat u gaat aanvragen eerst de aandachtspunten en info over bewijsstukken (zie link hieronder)

Vul vóór 1 juni 2019 uw aanvraag voor het schooljaar 2019/2020 in.

Afhandeling

Hebben wij uw aanvraag compleet ontvangen? Dan controleren wij alle ingevulde gegevens. Ook bij de school van uw kind. U krijgt binnen 8 weken een brief waarin de beslissing van de gemeente staat. In de tussentijd regelt u zelf het vervoer voor uw kind van en naar school. U moet elk jaar opnieuw uw aanvraag insturen. Dit is ook nodig als uw kind naar een andere school gaat of als u gaat verhuizen.