Maaibeleid

In ’s-Hertogenbosch hebben we ruim 10 km2 openbaar groen, verdeeld over zo’n 40.000 percelen. 8 km2 bestaat uit gras, deze oppervlakte is vergelijkbaar met 1.600 voetbalvelden. We maken onderscheid tussen ‘gazon’ en ‘ruw gras’.

Gazon

We hebben ruim 3 km2 gazon (kort gras) in onze gemeente. Dit is verspreid over ongeveer 12.000 percelen. Kort gras zie je bijvoorbeeld in parken, in woonwijken waar wordt gesport en gespeeld, bij hondenuitlaatroutes, op evenemententerreinen en op plekken waar goed zicht voor het verkeer nodig is.

Gazon is goed voor de opvang van water, maar heeft een geringe ecologische waarde in vergelijking met natuurvriendelijk beheerd groen. Voor de biodiversiteit is variatie in de vegetatie waardevoller dan alleen kort gras. In kort gras leven weinig soorten, maar toch vinden sommige vogels hier wel voedsel.

Gazon wordt 16-25 keer per jaar gemaaid. We maaien alleen in het groeiseizoen (maart – november).  Met de aannemer spreken we af hoeveel centimeter het gras maximaal mag zijn. Het aantal keer dat hij maait, hangt dus af van hoe snel het gras groeit. Dit wordt o.a. bepaald door de temperatuur, hoeveelheid neerslag, voedingsstoffen in de bodem en soort grond.

Ruw gras

De helft van al het openbaar groen bestaat uit ruw gras. Dit is lang gras, waarin vaak diverse kruiden en bloemen groeien. In totaal hebben we zo’n 5 km2 ruw gras, verspreid over ongeveer 9.000 percelen. Je vindt ruw gras vooral langs wegen, langs oevers van water en in het buitengebied. Ruw gras vormt een natuurvriendelijk leefgebied voor veel soorten planten en dieren. Het trekt allerlei insecten, vogels, kleine zoogdieren en bodemleven aan. Zij vinden hier voedsel en schuilplekken en kunnen er overwinteren.

Ruw gras wordt 1 tot 2 keer per jaar gemaaid. Maaien is noodzakelijk om het grasland in stand te houden. Als we niet meer maaien ontstaat er vanzelf een bos. We verliezen daarmee ook de bloeiende en kruidachtige planten die we graag willen behouden. We maaien steeds vaker gefaseerd. Hierbij blijft elke maaibeurt een deel van de vegetatie staan. Dit is de meest insectenvriendelijke manier van beheer en is belangrijk voor de zaadvorming.

Op de kaart

Op onderstaande kaart ziet u het gras in onze gemeente. We maken onderscheid tussen gazon en ruw gras. Hebt u een vraag of opmerking over het gras in uw buurt? Laat het ons weten via het online meldingsformulier.

Kaart maaibeleid

Omvormen gazons

De openbare ruimte wordt steeds vaker gebruikt voor het versterken van biodiversiteit, klimaatadaptatie en wateropvang. Een groot deel van het groen beheren we volgens ecologische uitgangspunten. Op een aantal plekken maaien we daarom minder vaak, zodat er meer verschillende plantensoorten gaan groeien. Het doel is meer biodiversiteit en daardoor een hogere natuurwaarde.

Daar waar het kan vormen we gazon om tot ruw gras. We passen dan het maairegime aan en op sommige plekken zaaien we een kruidenrijk bloemmengsel in. Omvormen is niet overal mogelijk. Bij de keuze tussen gazon en ruw gras houden we rekening met:

  • Ontwerpuitgangspunten
  • Recreatief gebruik
  • Speelgelegenheid
  • Direct aanwonenden
  • Verkeerssituatie
  • Hondenuitlaatroutes

Veelgestelde vragen

Regelmatig ontvangen wij vragen over het maaibeleid. We hebben de veelgestelde vragen (pdf) op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een bericht via het online meldingsformulier.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.