Melden van mensen met verward gedrag

Maakt u zich zorgen over iemand die zich verward gedraagt? Dan kunt u dit melden. De persoon met verward gedrag kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

Melden van een persoon met verward gedrag

  • Bel op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur met Koo via (073) 206 88 88.
  • Of bel het landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag via 0800 1205. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Bel direct 112 bij gevaar of een dringende situatie.

Waarom zijn mensen verward?

Mensen zijn soms verward. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld: een verstandelijke beperking, verslaving of psychische stoornis of dementie. Mensen met verward gedrag hebben soms ook andere problemen: geen werk, geen geschikte woning, schulden of weinig sociale contacten.

De meeste mensen met verward gedrag zijn niet gevaarlijk en veroorzaken geen overlast. Toch zijn er ook mensen die wel overlast veroorzaken. Of zelfs een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. Dat willen we uiteraard voorkomen.

Waarom melden?

Familie of buren merken vaak eerst dat het niet goed gaat met iemand. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie erger wordt. De persoon met verward gedrag kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Als het nodig is krijgen familie of buren ook hulp.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Uw melding gaat naar het Crisisinterventieteam in onze gemeente. Zij ondernemen dan actie. En zij laten u weten wat er met uw melding gebeurt.