De stadskant van het centraal station van 's-Hertogenbosch

Begroting 2024: koersvast verder werken aan ambities

Aangemaakt op: 29-09-2023
Laatste wijziging op: 03-10-2023 10:31:54

De gemeente ’s-Hertogenbosch staat er financieel goed voor. Dat blijkt uit de begroting 2024 die het college deze week presenteert. De begroting laat zien waar de gemeente geld aan uitgeeft. Ook de financiën voor de komende jaren zijn op orde. En er is ruimte om incidenteel te investeren. Toch zijn er zorgen over de toekomst. Dat heeft te maken met keuzes van het Rijk.

Wethouder Mike van der Geld: “We willen voor mensen op de belangrijke onderwerpen doen wat nodig is, én we hebben ambitie. Financieel staan we er op dit moment nog goed voor. Hiermee kunnen we in deze dynamische en onzekere tijd van betekenis zijn en blijven. Het zorgt voor rust en vertrouwen voor de toekomst. Tegelijk kunnen we verder blijven werken aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige gemeente. Ondertussen bereiden we ons voor op de toekomst. Vanaf 2027 is het onzeker of we nog voldoende geld van de landelijke overheid krijgen voor onze opgaven en ambities. Daarom onderzoeken we nog deze bestuursperiode samen met de gemeenteraad de mogelijkheden om flexibeler en slimmer met ons geld om te gaan. Zodat we ook op lange termijn kunnen blijven werken aan onze stad en de dorpen, voor onze inwoners.”

Woningbouw

We willen zoveel mogelijk mensen aan een betaalbare en passende woning helpen. We richten ons op het zo snel mogelijk realiseren van meer betaalbare woningen. We maakten hierover afspraken met de corporaties en marktpartijen. Daarnaast investeren we in extra flexwoningen. Ondertussen zetten we stappen in de plannen voor verstedelijkingslocaties zoals de Bossche Stadsdelta. Daarbij hebben we veel aandacht voor duurzame maatregelen, groen en water.

Energie

We blijven werken aan onze ambities op de energietransitie. Daarbij richten we ons vooral op energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en stappen om van het gas af te gaan. Er zal besluitvorming plaatsvinden over de Duurzame Polder en aardgasvrije buurten. Het Bossche Bespaarteam blijft beschikbaar voor inwoners.

Iedereen doet mee

Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving, zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen. We investeren flink in schoolgebouwen, met verduurzaming en ventilatie als belangrijke aandachtspunten. Ook gaan we aan de slag met het vergroten van de bekendheid en het gebruik van het beschikbare aanbod om bestaanszekerheid voor onze inwoners te vergroten. Bijvoorbeeld om dreigende of problematische schulden zo snel mogelijk aan te pakken. Komend jaar introduceren we de Bossche Pas. Met deze pas krijgen alle inwoners toegang tot een breed aanbod in onze gemeente – van gezelligheid tot een helpende hand.

Sociaal

De druk op het sociaal domein neemt toe. Daarom zetten we een belangrijk deel van onze incidentele financiële middelen in om onze sociale basis te versterken. We helpen inwoners zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving en stimuleren hen mee te doen in de samenleving. Dat doen we bijvoorbeeld met het programma sociale structuur en extra middelen voor mantelzorg. Op plekken waar kinderen en jongeren komen, is hulp meer bespreekbaar, tijdig beschikbaar en daarmee laagdrempeliger en toegankelijker. Daarvoor voeren we een aantal acties uit, zoals het ontwikkelen van (collectief) hulpaanbod op scholen. We werken aan een Woonzorgvisie met de focus op ouderen. Hiermee realiseren we een toekomstbestendige zorgzame samenleving in onze wijken en dorpen. In de eerste plaats zijn de inwoners hierover zelf aan het woord en daarvoor organiseren we het eerste Bossche burgerberaad.

Mijlpalen

We beleven komend jaar een aantal mijlpalen. Zo kan iedereen weer naar het nieuwe Theater aan de Parade en starten we met de verbouwing van Huis73. Ondertussen bouwen we verder aan Den Bosch Datastad door slimme dataoplossingen te gebruiken voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Verder ronden we de haalbaarheidsfase met ontwikkelpartners af voor het Innovatiekwartier Den Bosch, presenteren we een brede economische visie en werken we met onze partners het Economisch Perspectief Brede Binnenstad verder uit.

De gemeenteraad beslist op 14 november over de begroting van onze gemeente.

Ga voor meer informatie naar de website ‘s-Hertogenbosch begroting 2024.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.