Bewoners aan zet

Aangemaakt op: 11-04-2024
Laatste wijziging op: 11-04-2024 16:22:19

Een van de pijlers van de buurtaanpak is dat we de acties uit de aanpak met, door en voor bewoners uitvoeren. Een hele uitdaging, omdat de activiteiten van de bewoners en het programma van ‘de Gestelse buurt werkt!’ nog niet altijd op elkaar aansluiten. Wel zien we dat steeds meer bewoners actief zijn in de buurt en zorg dragen voor de buurt.

Een laatste ontwikkeling is dat een groep bewoners die zich storen aan het vuil in de wijk het initiatief genomen heeft om maandelijks een schoonmaakactie te organiseren. Te beginnen op zaterdag  23 maart, waarmee ze aansluiten op de landelijke schoonmaakactie.

Vanuit buurthuisje de Guido zijn er al verschillende activiteiten ontstaan. Denk aan de kinderdisco, een wandelclub, een ukkie-uur, een klik- en tikcursus, een lunch waarbij over energiemaatregelen gesproken wordt. Bewoners nemen vaker het voortouw en dragen actief bij aan het uitvoeren van de activiteiten. Een hele mooie ontwikkeling.

Nieuw in de Gestelse buurt is de wijkdocent van Avans. De opleiding heeft voor de Gestelse buurt gekozen om een hybride leeromgeving te creëren. Hierbij wordt in de wijk de verbinding gemaakt tussen de praktijk en de theorie. Dit jaar is Daan (een vierdejaarsstudent) begonnen met een onderzoek naar mogelijkheden en voorwaarden voor de voortzetting van buurthuisje de Guido. De wijkdocent zorgt voor de continuïteit en borging van de inzet van de student(-en). In 2024 zal meer gezocht worden naar de verbinding tussen de activiteiten van de bewoners en de programma’s van DGBW.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.