Treinreizigers die op perron van Den Bosch centraal lopen.

Bosch Centraal: een toekomstbestendig station

Aangemaakt op: 12-10-2023
Laatste wijziging op: 16-10-2023 11:29:25

De gemeente ’s-Hertogenbosch, ProRail, provincie Noord-Brabant, NS en de ministeries van I&W en BZK werken samen aan de ontwikkeling van een toekomstbestendig station en stationsgebied, ‘Bosch Centraal’. Voor reizigers, inwoners, ondernemers, de stad en de regio betekent dit een vooruitzicht op een beter toegerust en duurzamer station. In een groener stationsgebied in het hart van de Bossche Spoorzone waar het prettig is om te verblijven.

Deze ontwikkeling bestaat uit verschillende onderdelen. Zoals het verbeteren van de bereikbaarheid en (verkeers-)veiligheid met aandacht voor de voetganger en fietser. Ook wordt er gekeken naar voldoende parkeergelegenheid en het creëren van een fijne plek van ontmoeting of een omgeving om te wachten tijdens je overstap. In de toekomst moet het station en het gebied eromheen een herkenbare en markante bestemming zijn. Een plek die aansluit bij de identiteit en rijke cultuurhistorie van ‘s-Hertogenbosch en die tegelijkertijd duurzaam en groen is.

Bijeenkomst 24 oktober: denk met ons mee

We staan nog aan het begin van dit traject en vinden het in deze fase belangrijk om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de perceptie van het huidige stationsgebied én wat ieders ideeën zijn voor de toekomst. Op 24 oktober organiseren de samenwerkende partners daarom een eerste bijeenkomst voor omwonenden en alle geïnteresseerden uit ’s-Hertogenbosch en omgeving. Verspreid over verschillende kramen gaan specialisten met bezoekers in gesprek over belangrijke bouwstenen zoals het station, de stationsomgeving, openbaar vervoer, fietsvoorzieningen, verstedelijking en de wijkverbinding. Doel van deze avond is vooral om van bezoekers te horen wat men belangrijk vindt om te behouden of te verbeteren in het stationsgebied. Iedereen is welkom en aanmelden is niet nodig. Meer informatie is te vinden op de website van Bosch Centraal.

Naast het bezoeken van de bijeenkomst kan iedereen ook online meedenken. Lees meer op de website van Bosch Centraal hoe je mee kunt denken.

Op 1 november is er ook een bijeenkomst op uitnodiging voor de meer georganiseerde stakeholders en belangenorganisaties.

MIRT-verkenning

Momenteel loopt voor het gebied rond station ’s-Hertogenbosch een MIRT-verkenning, onder de titel ‘Bosch Centraal’. Het doel van de MIRT-verkenning is om met alle deelnemende partijen stapsgewijs en door onderzoek een oplossing te vinden voor de gezamenlijke opgave. Meer informatie is te vinden op de website van Bosch Centraal.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.