Foto van de waterfonteinen naast het station waarbij ook de roltrap te zien is

Bosch Centraal gaat voor een bredere stationspassage

Aangemaakt op: 21-03-2024
Laatste wijziging op: 21-03-2024 15:26:08

Het toekomstig vernieuwde station is het middelpunt van de ontwikkelingen in de Bossche Spoorzone. Het wordt de verbindende factor tussen de historische binnenstad – met alle charmes die daarbij horen – en de Bossche Spoorzone (Paleiskwartier en Stadsdelta). Een nieuw innovatief, economisch en duurzaam woon- leef- en werkgebied met een wat rauwere en jonge uitstraling. Die verbinding wordt gelegd via een passage, zoals dat nu ook het geval is. Niet via een reizigerstunnel onder de sporen door maar een nieuwe, bredere stationspassage óver de sporen.

Dit alles maakt onderdeel uit van de MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). De gemeente ’s-Hertogenbosch, ProRail, provincie Noord-Brabant, NS en het Rijk werken hierin samen onder de projectnaam Bosch Centraal.

“Reizigers die aankomen of vertrekken hebben met een passage altijd zicht op het karakter van de Bossche binnenstad.” Wethouder Rick Vermin vindt dat een groot voordeel. “Het station is meer dan een plek waar je reis eindigt, begint of waar je overstapt. Dat gaven omwonenden en gebruikers van het station ons ook terug tijdens de participatierondes eind vorig jaar. Het station mag zichtbaarder worden. Vanuit de stad op het station en omgekeerd. Het moet juist een plek worden waar je iets beleeft. Ook inwoners die via de passage van de ene naar de andere kant van de stad lopen, zorgen voor levendigheid in het stationsgebied.”

Wat gaf nog meer de doorslag?

In het onderzoek naar kansrijke oplossingen is gekeken naar onder meer de gevolgen daarvan op de inpasbaarheid, de maakbaarheid en de kosten. Een nieuwe bredere passage scoort op deze punten het beste. Wel is er voor een bredere passage een ingreep in de perronkappen nodig. In het ontwerpproces moet dat zorgvuldig vanuit erfgoed benaderd worden. Maar dit biedt ook kansen om de kwaliteit van het station verder te vergroten.

Er blijven nu twee kansrijke oplossingen over om verder te onderzoeken: een passage met de stationshallen op het maaiveld, en een passage met de stationshallen op plus-één-niveau. Zoals nu. Deze oplossingsrichtingen worden de komende tijd verder uitgewerkt. Zo wordt de werkelijke betekenis voor de stad op het gebied van duurzame mobiliteit, groen, water, woningbouw en ontmoeten helder. Hierin nemen we ook het fietsparkeren mee. We hebben al wel geconstateerd dat het busstation aan de centrumzijde op de goede plek ligt. Deze plek sluit nu en in de toekomst goed aan op het zwaartepunt van het busnet en reizigers van en naar het station. We houden zo een korte looproute.

Nota Kansrijke oplossingen

De gemaakte keuzes staan in de Nota Kansrijke oplossingen. Deze maakt onderdeel uit van de Verkenningsfase. Dit is nog niet een ontwerp of een plan. Dat is een volgende stap, de Nota Voorkeursontwerp. Dit voorkeursontwerp wordt na besluitvorming architectonisch uitgewerkt.

Samen met de omgeving

Gebruikers van het station, omwonenden en andere belangstellenden konden eind vorig jaar meedenken over de bouwstenen om te komen tot kansrijke oplossingen. Wat wil je behouden, en wat wil je veranderen, waren de belangrijkste vragen die voorgelegd zijn. In het algemeen komen de reacties overeen met de ambities die we met Bosch Centraal willen realiseren. Meer comfort om te verblijven, (sociale) veiligheid en meer plek om de fiets te parkeren. Ook dit jaar staan er bijeenkomsten op de planning waarin opnieuw de omgeving gevraagd wordt actief mee te denken, eerst over de totale gebiedsvisie en later het voorkeursontwerp.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.