Verkeersbord langs de weg met de woonplaats 's-Hertogenbosch

Bossche wegen gereed voor (zelfrijdende) auto’s met ISA

Aangemaakt op: 05-10-2023
Laatste wijziging op: 26-10-2023 16:17:30

’s-Hertogenbosch is klaar voor (zelfrijdende) auto’s met Intelligent Speed Assistance (ISA). ISA is een systeem dat de snelheid van het voertuig vergelijkt met de toegestane snelheid. Om ISA te ondersteunen, hebben wij onze verkeersborden geanalyseerd en waar nodig aangepast. Het juiste bord staat nu op de juiste plek. Sensoren in (zelfrijdende) auto’s met ISA lezen deze verkeersborden. Rijdt de bestuurder te hard? Dan krijgt hij een waarschuwing. Dit zorgt voor meer verkeersveiligheid.

Analyse verkeersborden

In nauwe samenwerking met HR Groep Streetcare is de verkeersbordendata van onze gemeente geanalyseerd, zodat duidelijk werd welke aanpassingen nodig waren om ’s-Hertogenbosch volledig ISA-proof te maken. Dit omvatte onder andere het toevoegen van snelheidsaanduidingen bij plaatsnaamborden en het plaatsen van extra 30- en 60-km per uur borden. Op maar liefst 75 locaties hebben we aanpassingen aan verkeersborden doorgevoerd.

Voorbeeld voor andere gemeentes

Op woensdag 4 oktober vond de Smart Infra Experience beurs plaats bij Congrescentrum 1931 ‘s-Hertogenbosch. Omdat wij als eerste gemeente ISA-proof zijn, ontvingen we tijdens dit evenement symbolisch een felicitatiebord. We hopen dat andere gemeentes ons voorbeeld volgen, want vóór juli 2024 moeten alle nieuwe auto’s zijn uitgerust met ISA.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.