Optreden van een muziek band Jamkade

Cultuur voor jongeren krijgt extra geld

Aangemaakt op: 04-04-2024
Laatste wijziging op: 04-04-2024 15:17:52

Voor 12 initiatieven is dit jaar een extra financiële bijdrage. Het gaat om initiatieven waarbij jongeren actief meedoen aan cultuur. Van een voorstelling produceren tot een evenement organiseren. En we merken: als jongeren zelf initiatieven ontwikkelen en deelnemen aan bijvoorbeeld de organisatie, dan trekt dat weer meer jongeren aan als publiek of deelnemer. In het programma is ook aandacht voor jongeren die juist een extra steun in de rug kunnen gebruiken. Onder de initiatieven wordt een bedrag van bijna 3 ton verdeeld. Het bedrag wordt vanuit de landelijke overheid beschikbaar gesteld.

Wethouder Mike van der Geld: “Jongeren hebben in de coronaperiode veel moeten missen, ook culturele activiteiten. En die zijn juist zo belangrijk om contact met anderen te hebben, zich te ontwikkelen, te verbinden, creatief te zijn, talenten te ontwikkelen en nog zoveel meer. Goed dus dat we deze gelden in onze gemeente inzetten voor maar liefst 12 initiatieven. Initiatieven die echt voor en door jongeren worden georganiseerd. En ik geloof ook echt, door jongeren zelf te laten aangeven wat zij willen en nodig hebben, hen zelf aan de slag te laten gaan, dan zorgen we voor maximale participatie in de jongerencultuur. Ik zie dan ook uit naar het moois dat hier ook dit jaar weer uit voort gaat komen.”

Twaalf initiatieven

Het gaat om de volgende twaalf initiatieven:

 • Verhogen van het subsidieplafond van de Regeling Cityboost 2024
 • Voortzetten van straatfestival SKEER
 • Voortzetten van het Tramkadefestival, Do It Yourself
 • Voortzetten en uitbreiden Kunst Op Maat
 • Ondersteunen nieuwe lichting communities op de Tramkade
 • Investeren in het vervolg op de Jamkade (muziekhub)
 • Investeren in de doorontwikkeling en professionalisering van Den Bosch Of Wa
 • Investeren in ontmoetingsplekken en talentontwikkeling rondom muziek rond de dansvloer STOOM
 • Investeren in de ontwikkeling van een Nachtvisie via onderzoek door de Nachtburgemeesters
 • Investeren in een onderzoek door jongeren naar hun rol en plek binnen gemeentelijk beleid
 • Investeren in culturele activiteiten tijdens sportdagen in de wijken
 • Investeren in een extra impuls Citytrainer@School Cultuur en Cityboost

De rol van jongeren

We zien het steeds meer: jongeren die zich verenigen in communities op basis van allerlei thema’s. Muziek, gaming, duurzaamheid, hiphop, et cetera. De roep om als jongere serieus genomen te worden, wordt steeds luider. En daar geven we gehoor aan. Jongeren gaan in een aantal projecten de rol van jongeren in het culturele veld onderzoeken. Bijvoorbeeld in de vorm van een klankbordgroep. Om zo te achterhalen wat de jeugd zelf nodig vindt om een nog levendiger cultuur voor elkaar te krijgen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.