Foto van twee mannen die elkaar vasthouden en een kist klemmen waarin een vrouw dubbelgevouwen ligt

De impact van cultuur in ’s-Hertogenbosch

Aangemaakt op: 26-01-2024
Laatste wijziging op: 29-01-2024 11:41:46

Cultuur is belangrijk in onze gemeente. Maar wat is nu de waarde van ons cultuurbeleid cultureel gezien, sociaal en economisch? Dat hebben we over het jaar 2022 nu in beeld met de Impactmonitor Cultuur. Want wist je dat ’s-Hertogenbosch op de 5e plek staat in de ranglijst van de vijftig grootste Nederlandse gemeenten als het gaat om podiumkunsten? Daarnaast is zo’n 62% van onze inwoners zelf creatief bezig. Alleen of in een groep. En 377.000 Nederlanders brachten minimaal één toeristisch cultuurbezoek aan ’s-Hertogenbosch. In totaal gaven de cultuurtoeristen ongeveer €75 miljoen uit.

Is ’s-Hertogenbosch dé cultuurstad van het zuiden? Daarover verschillen de meningen. 28% van de inwoners is het hier (helemaal) mee eens. 14% is het hiermee oneens.

Wethouder Mike van der Geld: “Het is mooi dat we nu een eerste beeld hebben van wat er allemaal al gebeurt in onze gemeente. Ik snap dat dit niet bij iedereen bekend is. Maar zo zie je dat cijfers ook een ander beeld geven. Ik ben trots op wat er allemaal al gebeurt. Maar er blijft ook werk aan de winkel. Ook om dat wat we al doen, nog beter voor het voetlicht te brengen. Deze monitor helpt daarbij. Maar dat kunnen we niet alleen. Cultuur is van ons allemaal. En ik weet zeker dat we met elkaar daar nog veel mooie stappen in kunnen maken.”

Wat cijfers op een rij

Meer dan een half miljoen bezoekers – binnen en buiten onze gemeente – bezochten in 2022 zo’n 2.500 voorstellingen, 80 tentoonstellingen en 600 producties. Zoals theater, muziek, dans, cabaret en beeldende kunst. Het gaat hen daarbij ook om het ontmoeten van andere mensen. Zoals bij bijvoorbeeld Theaterfestival Boulevard. En dit festival staat ook nog eens in de top drie van de beste theaterfestivals in Europa.

Waar voor de een cultuur vrije tijd is, maken anderen daar hun werk van. In 2022 studeerden 1.050 mbo’ers en 1.150 hbo’ers in die richting. Ook Huis73 steunt het onderwijs en de cultuurpartners in onze gemeente. Zij voert de cultuur- en leesroute uit op bijna alle basisscholen en bereikt daarmee zo’n 9.000 van de 12.000 kinderen van groep 1 t/m groep 8.

Cultuur beleef je samen

In 2022 kwamen er 43 aanvragen binnen van startende makers bij een Bosch cultuurfonds. 37 Aanvragen werden toegekend voor een totaalbedrag van €109.850. Ook waar het gaat om de toch al schaarse ruimte willen we startende makers plek bieden. Voorbeelden daarvan zijn de creatieve hub in voormalig Kindcentrum Sterrenbosch in Maaspoort. En in het leegstaande pand aan de Ridderstraat zit iedere maand een andere maker waar voorbijgangers zo naar binnen kunnen lopen.

Jaarlijks wordt er zo’n 16 miljoen euro reguliere gemeentelijke subsidie verstrekt aan cultuurinstellingen, inclusief amateurkunst en makers. Dat is iets meer dan in de jaren daarvoor omdat het huidige college meer geld heeft vrijgemaakt voor cultuur. Cultuur is niet alleen het visitekaartje van de stad, maar ook steeds meer het cement van de huidige samenleving. Want samen maken en beleven we cultuur. Met deze steun in de rug is het mooi om terug te zien dat het merendeel van de inwoners vindt dat er in de gemeente veel kunst- en cultuuractiviteiten zijn.

Hoe verder?

Eens in de vier jaar gaan we een verdiepend onderzoek doen naar de impact van cultuur die we realiseren met gemeentelijke cultuursubsidies. In 2024 vragen we inwoners naar hun mening over het belang van kunst en cultuur voor de samenleving. En of zij vinden dat ze voldoende mogelijkheden hebben om deel te nemen aan het culturele leven.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.