Fijn oud worden, hoe gaan we daar samen voor zorgen?

Aangemaakt op: 17-05-2024
Laatste wijziging op: 03-06-2024 11:03:30

120 inwoners spraken de afgelopen maanden met elkaar. Zij vormen het eerste Bossche Burgerberaad. Ze hadden het over een grote uitdaging waar we samen voor staan: Fijn oud worden.

Het beraad komt nu met 34 aanbevelingen. En roept het gemeentebestuur dringend op die te verwerken in beleid: “Investeer in projecten en diensten die het mogelijk maken een fijne oude dag te hebben. Voor iedereen in onze gemeente”. Die oproep richt zich ook tot alle inwoners. Het beraad vindt het belangrijk dat mensen elkaar ondersteunen en omkijken naar elkaar. Zodat we samenwerken aan een gemeenschap waar iedereen zich thuis voelt.

Invloed op woonzorgvisie

Het eindrapport is een zwaarwegend advies richting de Woonzorgvisie, waar het college aan werkt. Aanbevelingen gaan over wonen, zorg en welzijn. En breder dan dat. Zo roept het burgerberaad op om meer aandacht te geven aan samen wonen voor jong en oud.

Meer aandacht voor hersenaandoeningen

Ook ziet het burgerberaad meer aandacht voor hersenaandoeningen en ouder worden nodig is. Ze stelt voor om één website te maken waarop alle mogelijkheden gedeeld worden. En deze website moet ook bekend zijn bij huisartsen en de wijkpleinen.

Kracht van de samenleving

Wethouder Wonen, Zorg en Bestuurlijke Vernieuwing, Pieter Paul Slikker is blij met het werk van het burgerberaad. “Al onze inwoners een stem geven, samen de toekomst bepalen, dat is wat wij willen. Met het eerste Bossche Burgerberaad zagen we wat er loskomt als we de kracht van de samenleving benutten: prachtige ideeën voor een zorgzame samenleving. Dat is nodig, want we leven gemiddeld langer, wonen langer zelfstandig en weten dat we straks minder handen in de zorg hebben. Hoe worden we dan fijn oud met elkaar? Met 34 klinkende aanbevelingen geeft het burgerberaad richting. Aan zorgpartijen, woningbouw en gemeente, maar vooral ook aan ons als samenleving: zorg goed voor elkaar!”

Nieuwsgierig naar elkaar

Jack Mikkers nam het eindrapport als voorzitter van de gemeenteraad aan. Hij is trots op het werk van het burgerberaad: “We zijn een stad van samen. Hoe mooi om te zien hoe het burgerberaad dat heeft laten zien. Door met elkaar in gesprek te gaan. Nieuwsgierig te zijn naar elkaar standpunten en gedachten. Oog en begrip te hebben voor elkaars belangen. En zo te komen met een doordacht advies. Fantastisch dat deze inwoners zo betrokken zijn en op deze manier de afgelopen maanden met elkaar hebben samengewerkt. Dank daarvoor.”

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.