Financieel vooruitzicht 2025: investeren én voorbereiden

Aangemaakt op: 25-04-2024
Laatste wijziging op: 01-05-2024 09:14:53

We verwachten dat de landelijke overheid gaat bezuinigen op de gelden voor gemeenten in Nederland. Dit hangt onder andere af van het nieuwe kabinet. Dat raakt ook onze gemeente. Mogelijk moeten we in 2027 bezuinigen.

Tegelijk staat onze gemeente er financieel goed voor. Er blijft voldoende ruimte over om te blijven werken aan onze opgaven. We blijven ons inzetten. Voor betaalbare woningen, de energietransitie, meer gelijke kansen en een onderscheidend ’s-Hertogenbosch.

Wethouder Mike van der Geld: “We bouwen verder aan ons solide financieel beleid. Ondanks dat tijden flink veranderd zijn, en onzekerheden zijn toegenomen. Investeringen zijn nog steeds mogelijk en we kunnen tegen een stootje.”

“We werken aan nieuwe programma’s. Denk bijvoorbeeld aan sociale structuur, talentontwikkeling en samen gezond. Tegelijk vraagt deze tijd om flexibiliteit. En om met lef en creativiteit ambities waar maken. Zodat we onze verantwoordelijkheid naar onze inwoners kunnen blijven nemen. En in kunnen zetten op wat voor hen juist zo belangrijk is”, zegt wethouder Mike van der Geld.

Ontwikkelingen

We zijn goed op weg met het uitvoeren van ons bestuursakkoord. En zijn nu halfweg de bestuursperiode. Met deze voorjaarsnota sturen we vooral bij op wat nu nodig is en we niet konden voorzien. Nieuwe beleidsvoornemens betalen we uit bestaand budget.

Om klaar te zijn voor eventuele bezuinigingen zorgen we ervoor dat we voorbereid zijn. Keuzes over de daadwerkelijke bezuinigingen vanaf 2027 zijn aan de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college, zodat zij die zelf kunnen maken.

Investeren

We houden voldoende geld beschikbaar om te blijven investeren in de onderwerpen die voor inwoners belangrijk zijn. Denk aan de bouw van woningen, isolatie van gebouwen en duurzame opwek van energie, veiligheid, bestaanszekerheid, gezondheid, verkeer, cultuur en bedrijfsleven. We willen een aantrekkelijke stad zijn en blijven. Zodat het hier goed en prettig wonen, werken, studeren en recreëren is.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.