Huisvestingsbeleid EU-arbeidsmigranten

Aangemaakt op: 17-11-2023
Laatste wijziging op: 17-11-2023 09:52:23

Veel arbeidsmigranten leveren, door hier te werken, een belangrijke bijdrage aan ’s-Hertogenbosch. De gemeente wil dat iedereen prettig kan wonen en leven. Daarom willen we zorgen voor goede huisvesting van arbeidsmigranten. Waarbij de leefbaarheid en veiligheid voor iedereen een prioriteit is en blijft. Het gaat dan om de arbeidsmigranten zelf, maar zeker ook om de belangen van omwonenden.

Wij hebben voor de huisvesting van grote groepen arbeidsmigranten regels opgesteld. De veiligheid en leefbaarheid voor de arbeidsmigranten worden daarmee beter geborgd. En we voorkomen daarmee ongewenste en illegale huisvesting, en eventuele overlast en overconcentratie.

Met de regels leiden we de huisvesting van arbeidsmigranten in goede banen en kijken we naar kansrijke locaties. Zo vinden we bijvoorbeeld de randen van bedrijventerreinen en buitengebieden kansrijk voor huisvesting. Daarmee ontlasten we de bestaande woonomgeving in onze gemeente. Bij initiatieven op dit soort locaties beoordelen we per situatie of een goed en veilig woon- en leefklimaat mogelijk is.

Eerder stelden we al regels op voor het splitsen van woningen en het verhuren van kamers. Deze regels gelden ook voor de huisvesting van kleinere groepen arbeidsmigranten. Ook bij die regels staan de veiligheid voor de toekomstige bewoners van de woningen/kamers en de veiligheid en leefbaarheid van de buurt centraal.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.