Foto van een watertappunt waarbij een meisje een fles water vult

Iedereen verdient een gelijke kans op gezondheid!

Aangemaakt op: 28-03-2024
Laatste wijziging op: 02-04-2024 13:58:57

De gemeente ’s-Hertogenbosch presenteert met trots het programma ‘Samen Gezond ’s-Hertogenbosch’. Dit programma richt zich op de gezondheid van onze inwoners, met speciale aandacht voor de meest kwetsbare groepen in onze gemeente. We zien aanzienlijke verschillen in gezondheid en levensverwachting tussen verschillende groepen inwoners en buurten.

Rick Vermin, de wethouder van gezondheid, benadrukt het belang van dit programma: “Gezondheid geen privilege. We kunnen en mogen niet accepteren dat de kansen op een gezond leven zo ongelijk verdeeld zijn binnen onze gemeente. Met ‘Samen Gezond ‘s-Hertogenbosch’ zetten we belangrijke stappen richting een gezondere, inclusievere toekomst voor alle Bosschenaren.

Focusbuurten

Het programma zet zich in voor gelijke kansen op gezondheid door aandacht te besteden aan 12 focusbuurten. Buurten waar de gezondheid het meest onder druk staat. Dat gebeurt in samenwerking met inwoners en partners. Het programma heeft vier programmalijnen: de inzet van inwonersinitiatieven, het bevorderen van een integrale samenwerking, het verbeteren van de leefomgevingen leren op het gebied van gezondheid.

De aanpak is gebaseerd op samenwerken met inwoners en partners. De gemeente investeert in gezondheidsinitiatieven. Van sport en beweging tot geestelijke gezondheid en sociale cohesie. Verder zet het programma in op het verbeteren van de leefomgeving in de focusbuurten, en is er ook aandacht voor onderwijs, inkomen en toegang tot gezonde voeding.

“Verandering begint bij onszelf, maar wordt versterkt door de steun van de gemeenschap. We nodigen iedereen uit om zich bij ons aan te sluiten op deze reis naar een gezonder ’s-Hertogenbosch,” voegt wethouder Vermin toe.

Met deze integrale aanpak en gerichte inzet in de focusbuurten wil de gemeente ’s-Hertogenbosch in 2035 een gemeente te zijn waarin een goede gezondheid niet langer bepaald wordt door de wijk waarin men woont of andere sociaaleconomische factoren.

Gemeenteraad

Dit programmaplan wordt via een wensen- en bedenkingenprocedure aan de gemeenteraad ter bespreking voorgelegd. Eerst wordt het programmaplan in de Commissie Sociaal op 17 april besproken. Wensen of bedenkingen over het programmaplan kunnen in een motie opgenomen en aan de raad voorgelegd worden op 17 mei. Aangenomen moties worden verwerkt in het programmaplan voordat deze definitief vastgesteld wordt door het College.

Meer informatie

Meer informatie over het programma staat op de pagina Samen Gezond. Hier zal steeds meer informatie beschikbaar zijn.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.