Foto van bedrijventerrein De Herven

Meer ruimte voor MKB

Aangemaakt op: 10-11-2023
Laatste wijziging op: 22-11-2023 20:40:38

Er komen meer kavels beschikbaar voor het MKB op De Groote Vliet. Het college heeft hierover op 7 november een besluit genomen.

Ralph Geers, wethouder economie: “De grote vraag en het te kort aan MKB-kavels vraagt om snelle actie. De Groote Vliet lag al jaren braak. Met dit besluit hebben we een duidelijk ontwikkelperspectief voor De Groote Vliet en voorzien we voor een gedeelte in de grote vraag naar MKB-kavels. Wat ook zal leiden tot meer banen. Een mooie win-win situatie”.

Locatie De Groote Vliet

De locatie De Groote Vliet is altijd in beeld geweest voor de voor de vestiging van één grootschalige bouwmarkt van minimaal 10.000 m2 wvo. Hiervoor is grond gereserveerd van in totaal 5,3 ha (zie kavel 2 op onderstaande afbeelding). De realisatie van deze grootschalige bouw- en tuinmarkt is vooralsnog niet van de grond gekomen en er bestond twijfel of er nog wel behoefte is aan een dergelijke bouwmarkt. In het bestuursakkoord is de ambitie opgenomen een nadere verkenning uit te laten voeren naar beschikbare ruimte voor het vestigen van MKB op De Groote Vliet.

Geen grootschalige bouwmarkt

Uit de verkenning blijkt dat gezien de huidige marktontwikkelingen er geen behoefte is aan een grootschalige bouw- en tuinmarkt tot 2030.

“De Groote Vliet is uitermate geschikt voor het vestigen van het Midden- en kleinbedrijf”, licht wethouder Ralph Geers toe. “We zien dat de vraag van lokale bedrijven naar mogelijkheden voor vestiging nog steeds groeit. De kans doet zich nu voor om hier die ruimte te bieden. Dat maakt het bijzonder interessant voor bedrijven die willen doorgroeien en uitbreiding zoeken of bedrijven die binnen onze gemeente een start willen maken. Maar ook bestaande aanbieders van bouw- en tuinmarkt artikelen binnen onze gemeente zullen hiervan profiteren.”.

Het college vraagt dan ook aan de raad om een streep door de vestiging van een grootschalige bouw- en tuinmarkt te zetten en de grond beschikbaar te stellen voor MKB. Dit draagt bij aan een aantrekkelijk vestigings- en ondernemersklimaat waarbinnen veel startups en andere bedrijven kunnen floreren.

De gemeenteraad zal op 12 december 2023 hierover een besluit nemen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.