Foto van viltjes en wat glazen op een tafel

Met de Bossche Pas doen meer mensen mee

Aangemaakt op: 10-11-2023
Laatste wijziging op: 22-11-2023 20:29:03

Het college van B&W van de gemeente ’s-Hertogenbosch doet de raad een voorstel over de komst van de Bossche pas. Met de pas krijgen inwoners eenvoudig toegang tot financiële regelingen voor mensen die daar op basis van hun inkomen recht op hebben. De pas is met nadruk óók bedoeld voor alle mensen die gebruik willen maken van het culturele, maatschappelijke en sportieve aanbod dat ’s-Hertogenbosch tot een bruisende stad maakt.

Samen met maatschappelijke organisaties en ondernemers wordt gewerkt aan een groeimodel om tot een aantrekkelijke stadsbrede pas te komen.

Wethouder Marianne van der Sloot: “Het idee voor de Bossche Pas is ontstaan omdat we willen dat inwoners met een laag inkomen mee kunnen doen. Met ‘meedoen’ bedoelen we bijvoorbeeld deelnemen aan sociale, culturele en sportactiviteiten in onze stad. Inwoners met een lager inkomen moeten veel keuzes maken als het om geld gaat. Dit soort activiteiten worden vaak als eerste geschrapt. Terwijl deze een belangrijke rol spelen in het welzijn van inwoners. Ook willen we mensen met een laag inkomen stimuleren om gebruik te maken van de regelingen die er voor hen zijn en zo het ‘niet-gebruik’ van die regelingen voorkomen. We willen echter óók dat de Bossche Pas er is voor iedereen. Zodat iedereen, ook bezoekers aan onze stad, eenvoudig kan profiteren van al het moois wat onze stad te bieden heeft.”

Jan de Leeuw van Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught onderstreept het belang van de pas: “Met de Bossche Pas zien we een kans om nog meer kinderen uit gezinnen met een laag inkomen te bereiken. Dit sluit aan bij onze belangrijkste doelstelling:  dat zo veel mogelijk kinderen mee kunnen doen aan sport en cultuur. Dit jaar helpen we naar verwachting zo’n 1.100 kinderen. Het is de verwachting dat we met de Bossche Pas in de aankomende jaren honderden kinderen extra kunnen helpen.”

Ook Alex Kühne, Theater aan de Parade, ziet volop mogelijkheden voor de culturele sector: “Op basis van voorbeelden van andere gemeenten zien wij mogelijkheden om doelgroepen, die nu niet of nauwelijks culturele belevingen ervaren met een stadspas nu wel toegang te kunnen geven. Dit kan op verschillende manieren door specifieke acties voor kinderen of andere groepen mensen.”

Belangrijke uitgangspunten uit het raadsvoorstel

  • De Bossche Pas is het eerste jaar voor iedereen gratis. Na één jaar kunnen alle inwoners en bezoekers de pas zelf aanschaffen. Je betaalt dan één keer per jaar een vast bedrag, en geniet het hele jaar van allerlei kortingen.
  • Inwoners met een laag inkomen die bij ons bekend zijn, krijgen de Bossche Pas gratis, ook ná het eerste jaar. Voor de lagere inkomens die niet bij ons bekend zijn, moet het aanvragen van de pas zo eenvoudig mogelijk zijn.
  • Voor inwoners met een laag inkomen komt er een tegoed op de pas voor sport, cultuur en sociale activiteiten. Hiermee kun je direct betalen bij één van de aangesloten partners zoals een sportclub of theater.
  • Met de stadspas willen we het gebruik van sociaal-financiële regelingen toegankelijker maken. Door deze regelingen direct aan de inwoners aan te bieden, hoeven ze deze zelf niet aan te vragen. Geen ingewikkelde aanvraagformulieren of opnieuw gegevens doorgeven. Zo willen we ervoor zorgen dat inwoners beter bekend zijn met deze regelingen en er ook echt gebruik van maken. We starten met de ‘bijzondere bijstand sociale activiteiten voor volwassenen’ en ‘het tegoed voor sport en cultuur van het Jeugdfonds Sport en Cultuur’. Na een aantal jaar willen we meer regelingen toevoegen aan de stadspas.

Wat willen onze inwoners?

Afgelopen zomer konden inwoners al meedenken over de invulling van de Bossche Pas. Via een online enquête en op straat is input opgehaald. Het grootste deel van de respondenten geeft aan dat de pas er vooral moet zijn om ‘leuke activiteiten te doen of ontdekken in ‘s-Hertogenbosch’. Om zo ook hun stad beter te leren kennen en meer te weten wat je er allemaal kunt doen. Mensen die niet of nauwelijks rond kunnen komen, willen de pas graag om hulp en korting te krijgen voor dingen die ze nu niet kunnen betalen. Ook blijkt dat een digitale pas prima is, maar dat er ook behoefte is aan een fysieke pas.

De volgende stappen

Op 12 december neemt de gemeenteraad een besluit over de komst van de Bossche Pas. Hiermee zetten we een belangrijke stap in de richting van een stadspas voor inwoners en bezoekers. Na de besluitvorming gaan we hard aan de slag met de implementatie van de Bossche Pas.  Zo hebben we de komende tijd gesprekken met allerlei samenwerkingspartners om de stadspas te vullen met een breed, aantrekkelijk aanbod. Ons streven is om de Bossche Pas op 1 september 2024 te lanceren.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.