Foto van schoolgebouw Het Rondeel

Talentontwikkeling duurzaam huisvesten

Aangemaakt op: 15-09-2023
Laatste wijziging op: 02-10-2023 13:43:37

De gemeente maakt nieuwe afspraken over hoe we met de gebouwen van scholen en kindcentra omgaan. Met aandacht voor de talentontwikkeling en gezondheid van kinderen, toegankelijkheid voor iedereen én voor duurzaamheid.

“Goede schoolgebouwen zorgen voor gelijke kansen en talentontwikkeling voor kinderen en jongeren. Ze bieden ruimte voor speciale activiteiten. En zijn toegankelijk voor alle leerlingen. Ze nodigen uit om gezond buiten te spelen en zijn op een duurzame manier gebouwd. Daarnaast willen we met de gebouwen mogelijkheden bieden voor ontmoeting in de wijk”, aldus Ufuk Kâhya, wethouder Talentontwikkeling.

Afspraken

De afspraken staan in het Beleidskader onderwijshuisvesting. De gemeente maakte dit plan met de schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en het Kinder- en Jeugdparlement. We spreken bijvoorbeeld af:

  • We willen dat ons onderwijs toegankelijk is voor alle leerlingen en onze schoolgebouwen mogen daarin geen drempel zijn.
  • De gebouwen zijn duurzaam en energieneutraal gebouwd.
  • Kinderen kunnen fijn en gezond buitenspelen op groene schoolpleinen. Met watertappunten stimuleren we een gezonde levensstijl.
  • De gebouwen zijn flexibel, zodat ze in de toekomst kunnen uitbreiden of krimpen of voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt.
  • Schoolgebouwen bieden buiten schooltijd ook mogelijkheden voor ontmoeting in de wijk.

Besluit

Op 10 oktober beslist de gemeenteraad over het Beleidskader onderwijshuisvesting.

Later besluiten we in welke schoolgebouwen het nodig is om te investeren en wanneer. Dan maken we afspraken over renovatie of nieuwbouw en over de volgorde waarin we aan de slag gaan. De afspraken die we nu maken vormen daar de basis voor.

Lees verder over het plan in het document Beleidskader onderwijshuis­vesting 2023-2035.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.