Foto van lachgas patronen

Veiligheidscontrole op bedrijventerreinen

Aangemaakt op: 15-09-2023
Laatste wijziging op: 02-10-2023 13:45:33

Bij een controle op wet- en regelgeving op bedrijventerreinen zijn verschillende misstanden ontdekt. De controle deden we samen met onze veiligheidspartners. En doen we standaard een paar keer per jaar. We merken namelijk dat bedrijventerreinen helaas vaak interessant zijn voor mensen met de verkeerde bedoelingen. Dat maakt eerlijk ondernemen in een veilige omgeving, wat de meeste bedrijven willen, moeilijk. Controles helpen criminaliteit en ondermijning tegen te gaan.

Controle aan de Siloweg en bedrijventerrein de Rietvelden

Bij de controle aan de Siloweg is in twee panden illegale bewoning aangetroffen. Hier grijpen we bestuurlijk op in met een last onder dwangsom. Dat betekent dat we een geldboete opleggen wanneer de illegale bewoning niet stopt. In een ander pand zijn 116 flessen lachgas gevonden. We bekijken of het mogelijk is dit pand te sluiten op basis van wet Damocles (Opiumwet 13b, verboden middelen en drugs). Ook werden er in andere panden kleine hoeveelheden illegaal vuurwerk gevonden en 6 kilogram illegaal tabak. Dit is door de douane in beslag genomen.

Op bedrijventerrein De Rietvelden troffen we in een pand alle benodigdheden voor illegaal gokken . Op het moment van controle werd er niet gespeeld. Er wordt onderzocht of er een last onder dwangsom voor deze locatie opgelegd kan worden. Want mogelijk gaat het hier om een illegale goklocatie.

Campagne Meld Misdaad Anoniem

Vorige week hebben we een pand aan de Goudenheuvel 7 gesloten. Dit omdat het pand gebruikt werd voor het witwassen van crimineel verkregen vermogen. Het pand wordt gesloten voor de duur van 12 maanden.

Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele doeleinden. Panden kunnen worden ingezet voor drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of om crimineel geld wit te wassen. De huur en aankoop wordt mede mogelijk gemaakt doordat mensen binnen de vastgoedsector criminelen bewust of onbewust helpen.

Dit misbruik leidt tot veiligheidsrisico’s in buurten én heeft ook impact op de vastgoedbranche zelf. Ondernemers en werknemers kunnen worden geconfronteerd met onveilige werksituaties, intimidatie, oneerlijke concurrentie of schade aan panden. Daarom start Meld Misdaad Anoniem vanaf deze week een campagne die vastgoedeigenaren en gebruikers bewust maakt van het belang van melding doen over panden.

Wat kan jij doen?

Zie je iets, rondom een pand, dat je niet vertrouwt? Zoals vreemde openingstijden, veel ontmoetingen, weinig klanten? Meld het dan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of via de website van Meld Misdaad Anoniem. Zo houden we bedrijventerreinen en onze leefomgeving samen veilig!

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.