“We gaan de goede kant op”

Aangemaakt op: 23-05-2024
Laatste wijziging op: 23-05-2024 11:32:18

Ger Scheffer is sinds april aan de slag als onafhankelijk adviseur veiligheid en leefbaarheid in de Gestelse Buurt en Meerendonk. De komst van een azc op Pettelaarpark 90 en een tweede opvang op locatie Kruithoorn heeft veel teweeg gebracht bij inwoners en ondernemers met zorgen over de leefbaarheid in hun woon- en werkomgeving.

Ger: “De komst van een azc is overal een gevoelig onderwerp, ook in ’s-Hertogenbosch. Duidelijk is dat de belangen van inwoners, ondernemers, de gemeente en andere betrokken organisaties daarbij niet altijd dezelfde zijn. Naast belangen spelen ook emoties een belangrijke rol. Om in dat spanningsveld de leefbaarheid in Zuid te behouden en waar mogelijk te vergroten hebben inwoners, ondernemers, wijkprofessionals en partners in het ‘Leefbaarheidsplan Zuid’ een aantal afspraken gemaakt. Een daarvan is de inzet van een onafhankelijk adviseur.”

Waar ga je je in de komende weken op focussen?

“In lijn met mijn onafhankelijke rol heb ik – ook op advies van de bewonersdelegatie – gekozen voor een werkplek midden in de wijk, de BBS Nieuw Zuid. In en vanuit die locatie leg ik snel contacten met belangrijke gesprekspartners. Van belang is dat ik snel een goed beeld krijg van knelpunten en hindernissen, maar ook van mogelijkheden, zoals partijen die gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt. Gesprekken met (vertegenwoordigers van) bewoners, gemeente, ondernemers en het COA dragen daaraan bij. Kort gezegd: ik probeer de komende tijd zoveel mogelijk mensen te spreken.

De eerste ervaringen zijn in mijn beleving positief: de mensen die ik spreek zijn openhartig, zeggen waar het op staat, delen herkenbare zorgen. Maar zijn zonder uitzondering ook constructief; wat moet er gebeuren om een stap vooruit zetten?.”

En de nabije toekomst?

Ger: “De eerste azc op Pettelaarpark 90 is een feit, de eerste ervaringen zijn er. Laten we nu met alle betrokken partijen scherp volgen wat de ontwikkelingen zijn, hoe afspraken worden nagekomen en waar eventuele bijstellingen nodig zijn. Ik ben er van overtuigd dat we met de maatregelen zoals die zijn vastgelegd in het Leefbaarheidsplan de goede kant op gaan.”

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.