Foto van het landgoed Eikenburg. Vele bomen en herfstbladeren op de grond zijn te zien.

We werken aan sterke bossen in Rosmalen

Aangemaakt op: 08-11-2023
Laatste wijziging op: 22-11-2023 20:45:47

Bezoekt u het Vinkelsbos, het Mariaburgbos of de bossen op Landgoed Eikenburg? Dan valt u misschien op dat sommige bomen gemarkeerd zijn met een gekleurde stip. Dit zijn waardevolle bomen voor flora en fauna, onveilige bomen of bomen die ruimte moeten maken voor andere bomen.

Eerste stap van tweejarig herstelproject

Het markeren van de bomen is één van de eerste zichtbare stappen van een tweejarig herstelproject van deze bossen. Dit is nodig omdat te veel stikstof in dit gebied heeft geleid tot bodemveranderingen en verzuring. Hierdoor groeien er minder verschillende planten en krijgen ook dieren het moeilijk.

In samenwerking met Bosgroep Zuid Nederland gaan we aan de slag om de achteruitgang te stoppen en de vitaliteit te verbeteren. We werken aan sterke, klimaatbestendige bossen waarin verschillende planten en dieren kunnen leven.

Wat gaan we doen?

Tot maart 2025 nemen we diverse maatregelen om natuurherstel te bevorderen, biodiversiteit te vergroten en schadelijke effecten van stikstof te verminderen. Dit gaan we doen:

  • We herstellen de bodem
  • We maken ruimte voor waardevolle bomen
  • We planten verschillende soorten bomen en struiken
  • We realiseren een netwerk van oude, aftakelende en dode bomen
  • We herstellen het natuurlijke watersysteem

Communicatie

Eind oktober hebben wij omwonenden en natuurorganisaties uitgenodigd op Landgoed Eikenburg. Samen zijn we door het bos gewandeld om hen te informeren over de werkzaamheden. Op de pagina Bosontwikkeling houden wij u op hoogte over de voortgang van het project en de geplande werkzaamheden.

Subsidie

Dit project wordt mede gefinancierd door subsidie van de provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.