Fietsende mensen op het fietspad veel groen eromheen

Werken aan voldoende ruimte voor groen en water

Aangemaakt op: 26-01-2024
Laatste wijziging op: 26-01-2024 10:08:13

We werken aan een gezonde, groene en waterrijke gemeente. Omdat in de toekomst goed te blijven doen, is er nu een verdere uitwerking van het beleid gemaakt. Het speciale daaraan is dat de gemeente is ingedeeld in 11 gebieden die zich allemaal kenmerken door hun typische eigenschappen van de bodem en het watersysteem daar. Per deelgebied is gekeken naar meer groen, het vergroten van kansen voor planten en dieren,  het voorkomen van wateroverlast, en ook het bestrijden van droogte.

Wethouder Ralph Geers: “Dit is hard nodig. Want de gevolgen voor klimaatveranderingen nemen zichtbaar toe en de biodiversiteit gaat achteruit. Met deze nieuwe uitwerking hebben we goed in beeld wat in welk gebied nodig is en met welke prioriteit. Bijzonder is dat we ons laten leiden door de kansrijke kenmerken van gebieden. Het is een nieuwe manier van kijken. Dit kan ons helpen om voor het onze inwoners nog beter, mooier en gezonder te maken.”

Voortbouwen en versterken

Eerder is in 2021 is al een visie opgesteld.  Op basis daarvan zijn in de afgelopen jaren al veel projecten uitgevoerd. Zo zijn in de afgelopen vijf jaar 75.000 bomen geplant en is voor meer dan 80 voetbalvelden groengebied gerealiseerd. Nu gaan we dat versterken met deze gebiedsgerichte aanpak.

De gemeenteraad neemt op 5 maart een besluit over het voorstel. In de maanden daarna gaan we over de verdere uitwerking in gesprek met diverse partijen in de gemeente. Daaronder bijvoorbeeld de bestuurs- en wijkraden. Om met hen de mogelijkheden te bekijken: welke ideeën hebben zij en waar zitten kansen of knelpunten in een wijk of buurt? Dat helpt om stappen te zetten in de uitvoering.

Enthousiasme

De gemeente hoopt dat er met de verdere uitwerking ook enthousiasme is van andere overheden en  partners. Om samen verder te werken aan een leefbare, mooie en groene gemeente. Eerder is dat al gebeurd in de Spoorzone. Voor dat gebied zijn de opgaven al verder uitgewerkt tot projecten met aantrekkelijke natuur. Het Rijk heeft dat vorig jaar beloond met een bijdrage van 19 miljoen euro.

Meer informatie kun je vinden in het document Gebiedspaspoorten Groen en Klimaatbestendig ‘s-Hertogenbosch.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.