Werkgroep aan de slag met thema 'bestaanszekerheid'

Aangemaakt op: 11-04-2024
Laatste wijziging op: 11-04-2024 16:26:26

Het onderwerp bestaanszekerheid voor inwoners is ook een belangrijke pijler van ons programma. Het vraagt landelijk en stadsbreed aandacht, maar we merken dat binnen onze buurt de bestrijding van armoede extra aandacht vraagt. Dat blijkt uit de cijfers waarin de Gestelse buurt beneden gemiddeld scoort. Daarom is er een werkgroep met professionals opgericht, die met dit onderwerp aan de slag gaat. De werkgroep is inmiddels twee keer samengekomen.

Eerste bijeenkomst

De eerste bijeenkomst stond in het teken van het inventariseren. Inventariseren van beschikbare initiatieven, maar ook van de bekendheid van die initiatieven. Het is belangrijk om daar een goed beeld van te hebben. Op basis daarvan kunnen we namelijk zien wat er opgepakt moet worden voor de buurt. De eerste bijeenkomst leidde tot de volgende conclusies/vragen:

  • Het is voor inwoners niet altijd duidelijk waar ze terecht kunnen en waar ze gebruik van kunnen maken.
  • Inwoners in armoede hebben vaak last van een stigma.
  • In september wordt de Bossche pas uitgedeeld. Daarmee hoeven inwoners niet meer aan te tonen wat hun inkomen/situatie is. Ook kunnen ze makkelijker gebruikmaken van voorzieningen.
  • Er is nog teveel onwetendheid bij professionals. Je zou vaker contact op moeten nemen om te vragen wat iemand nodig heeft. Professionals zouden meer moeten samenwerken en gebruik maken van elkaars mogelijkheden en deskundigheid (aanvullen en doorverwijzen).
  • Komen de inwoners na doorverwijzing ook daadwerkelijk op de goede plek terecht?

Tweede bijeenkomst

In de tweede bijeenkomst is gesproken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat er wel optimaal gebruik wordt gemaakt van alle voorzieningen door inwoners. Om dit inzichtelijk te krijgen is het van belang om hierin ook de stem van de inwoner te horen. Hiervoor worden twee paden bewandeld:

  • Er loopt een afstudeeronderzoek bij Farent, waarbij gekeken wordt naar het verminderen van het gevoel van schaamte bij mensen met een laag inkomen. Hiervoor worden interviews gehouden met bewoners uit de Gestelse buurt.
  • Het buurtteam ging op vrijdag 5 april samen met medewerkers van de afdeling Energie van de gemeente de wijk in om bespaarmaatregelen aan te bieden. Tijdens deze deur-tot-deuractie bezoeken werden ook vragen gesteld rondom het thema bestaanszekerheid.

Naast bovenstaande wordt er een nadere verkenning gedaan op de beschikbare cijfers over bestaanszekerheid.

Het volgende overleg is op 17 april gepland, om de opgehaalde informatie vanuit de inwoners te bespreken.

Wil je meedenken over dit thema of heb je tips voor de werkgroep? Neem contact op via het digitaal contactformulier.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.