Foto van een straat in de Groote Wielen

Woningbouw 2023: 1.153 woningen erbij

Aangemaakt op: 04-04-2024
Laatste wijziging op: 04-04-2024 13:49:56

Uit de voortgangsrapportage wonen 2023 blijkt dat er het afgelopen jaar meer woningen zijn bijgekomen dan gepland. Het woonwensenonderzoek laat zien dat de vraag naar betaalbare woningen onverminderd hoog blijft. En daarmee ook de urgentie om zoveel mogelijk woningen te realiseren.

Op koers richting 2030

In totaal zijn er in 2023 1.153 woningen gerealiseerd. 1.071 zijn nieuw gebouwd en 89 zijn door het veranderen van een bestaand gebouw tot stand gekomen. Verder zijn er 82 woningen toegevoegd door bijvoorbeeld woningsplitsingen of het omvormen van bijgebouwen. Met deze aantallen doen we het landelijk gezien goed.  Ook de komende jaren verwachten we onze ambities te realiseren. In 2024 verwachten we dat er 700 tot 800 woningen worden opgeleverd om in de jaren daarna weer op of boven de 1.050 woningen uit te komen. Daarmee ligt ’s-Hertogenbosch nog steeds op koers om de bouwambitie van 10.500 woningen in 2030 gerealiseerd te hebben.

Wethouder Slikker: “We zijn tevreden dat ’s-Hertogenbosch als een van de weinige gemeenten door blijft bouwen en steeds meer betaalbare woningen realiseert. In 2023 is het ook weer gelukt om 30% sociale huurwoningen te bouwen. Tegelijkertijd wachten heel veel mensen nog steeds op een huis dat ze kunnen betalen. Met corporaties en ontwikkelaars hebben we daarom maar één doel: meer en betaalbaar bouwen. We zullen met lef en creativiteit moeten zoeken naar nieuwe oplossingen zoals het echt beter benutten van de bestaande woningen door deze te splitsen.”

Urgentie en behoefte onverminderd groot blijkt uit woonwensenonderzoek

Ondanks de hoge bouwproductie zien we dat de tijd die nodig is om een woning te vinden is toegenomen. Dit komt doordat er meer mensen op zoek zijn naar een woning en er tegelijkertijd minder woningen vrij komen om te verhuren. Deze trend is vorig jaar al begonnen, maar wordt pas dit jaar echt zichtbaar vanwege het grote aantal nieuwe sociale huurwoningen dat we in 2022 realiseerden.

Aan het woonwensenonderzoek namen ruim 5.700 inwoners deel. Ten opzichte van het onderzoek dat we vier jaar geleden uitvoerden is bevestigd wat we al langer wisten: de behoefte aan betaalbare woningen is groot. Dit blijkt uit het met 20% fors toegenomen aantal thuiswonende jongeren dat een woning zoekt. Het belangrijkste criterium voor deze groep is de prijs van de woning.

Eerlijke kansen

Om ervoor te zorgen dat mensen een eerlijke kans hebben om een woning te krijgen, streven we er sinds 2021 naar ongeveer een derde van de beschikbare woningen direct toe te wijzen, een derde via loting en een derde via het aanbodmodel. Het aantal woningen dat via loting wordt toegewezen blijft achter bij deze ambitie. We zien hierin dan ook een taak voor 2024 om deze balans te bewaken.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.