Live uitzending commissievergadering

7 mei 2020
Raadszaal

Er vindt een extra vergadering plaats van de commissie Bestuur op 7 mei vanaf 19.30 uur. Vanwege corona maatregelen kan hier geen publiek bij aanwezig zijn. Deze vergadering is live te volgen via ons YouTube kanaal en onze website. U kunt de vergadering ook achteraf bekijken.

Coronacrisis

De coronacrisis vraagt om maatregelen op korte termijn, maar de raad moet rekening houden met de langere termijn. De commissie bespreekt tijdens deze vergadering op welke manier de gemeenteraad in de komende periode besluiten gaat nemen over de gevolgen van de coronacrisis.