Aanleg nieuwe rotonde Laaghemaal/Oosteinderweg

6 juli 2020
Werkzaamheden

Maandag 6 juli starten we met de aanleg van een rotonde op de kruising  Laaghemaal / Oosteinderweg in Rosmalen. We verwachten dat de rotonde op vrijdag 14 augustus klaar is. We leggen de rotonde in de schoolvakantie aan. Dat is veiliger. Dan maken immers minder kinderen gebruik van de oversteek. 

Beste oplossing

Het Kindcentrum de Hobbit vestigt zich definitief aan het Laaghemaal. Veel van de schoolkinderen moeten het Laaghemaal oversteken om naar school te gaan. Dat geldt ook voor veel leden van sportvereniging OJC. Daarom is het nodig om de situatie verkeersveiliger te maken. Uit onderzoek is gebleken dat een rotonde op deze plek de beste oplossing is

Wethouder Ufuk Kâhya: “Leerlingen van de Hobbit moeten veilig naar school kunnen. Dat geldt ook voor de vaak jeugdige gebruikers van de sportvelden van OJC. Met deze rotonde zorgen we voor een blijvende en veilige oplossing voor fietsers en voetgangers. En remmen we de snelheid van het autoverkeer.”

Wij vinden het belangrijk om de verkeersveiligheid te verbeteren waar dit nodig is. Vooral voor kwetsbare groepen zoals schoolgaande kinderen. Daarom geven we voorrang aan de verkeersveiligheid rond scholen. 

Groener

Er komt niet alleen een rotonde aan het Laaghemaal. Ook maken we het gebied groener door 12 bomen rond de rotonde te planten. Het ontwerp van de rotonde hebben we vooraf afgestemd met de bewoners in de buurt. De nieuwe rotonde wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Brabant. 

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden wordt de kruising afgesloten. Sportvereniging OJC blijft aan de Noordkant via een tijdelijke oprit bereikbaar. 

Hebt u vragen?

Hebt u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de Gemeente ’s-Hertogenbosch via het telefoonnummer (073) 615 51 55. Of stuur een e-mail via dit digitale e-mailformulier met als onderwerp ‘rotonde Laaghemaal – Oosteinderweg’.

Overzichtstekening

Zie de overzichtstekening bij 'Bestanden' hieronder.