Steun college na verscherpte maatregelen

11 november 2020
Luchtfoto van 's-Hertogenbosch

Sinds 3 november bevindt Nederland zich in een verdergaande lockdown. De maatregelen kennen we allemaal. Het kabinet heeft bovendien aangegeven dat die situatie zeker nog tot half december gaat duren. Het coronavirus vraagt echt nog om doorzettingskracht van ons allemaal.

Het college: “Deze aangescherpte maatregelen vragen veel van ons allemaal. Opnieuw. Dat is niet makkelijk, maar wel één die we aankunnen in ‘s-Hertogenbosch. Wij kennen creativiteit en veerkracht. Wat ons helpt, is vertrouwen te houden dat we deze moeilijke periode samen te boven komen. In de tussentijd is het goed oog houden voor elkaar, juist nu. En gelukkig zijn al veel inwoners, ondernemers en instellingen elkaar tot grote steun zijn. Daar zijn we trots op. Als college zijn we, waar het kan daaraan ondersteunend. Met onze aanpak van Helpen, Ondersteunen en Perspectief bieden.”

Het college neemt in die lijn een aantal aanvullende maatregelen. Deze zijn onder meer ingegeven door de nieuwe landelijke.

Samen met partners oog voor de kwetsbaren en vrijwilligers

We merken dat meer inwoners kwetsbaarder worden naarmate de coronacrisis langer duurt. Er is ons alles aan gelegen om juist hen goed te blijven helpen. Binnen de mogelijkheden die er zijn. We blijven hierin nauw samenwerken met onze partners. We zetten alles op alles om voor vrijwilligers plekken te vinden waar zij veilig kunnen samenkomen. 

We doen het maximale om de dagbesteding voor bijvoorbeeld ouderen en psychisch kwetsbare inwoners in huiskamers en buurthuizen overeind te houden. In een besloten georganiseerde vorm kan dit namelijk nog steeds. Wijkwerkers van Farent gaan bij inwoners langs die problemen ondervinden bij het organiseren van de quarantaine.

Onderwijs gaat gelukkig door, wel met aandachtspunten

Ook al is een deel van de medewerkers thuis vanwege corona, het lukt vrijwel overal om opvang en onderwijs door te laten gaan zonder groepen naar huis te sturen. 

Vooral in het MBO is er een tekort aan stageplekken en leerbanen. Bedrijven kunnen leerlingen niet begeleiden of werken thuis. Samen met het onderwijs hebben we werkgeversorganisaties benaderd met het dringend verzoek om extra stageplekken te regelen. Ook in onze eigen ambtelijke organisatie creëren we extra stageplekken.

Voor ons zijn komende periode het welzijn van kinderen en jongeren én de kansengelijkheid belangrijke aandachtspunten. We werken daarbij nauw samen met kinderopvang en onderwijs.  

Druktemeter binnenstad

We verwachten meer drukte richting de feestdagen in december. Daarom introduceren wij een online-druktemeter. Hierdoor kunnen bezoekers hun bezoek aan de binnenstad afstemmen op het actuele druktebeeld. De bestaande maatregelen (zoals markering, looproutes, eenrichtingsverkeer) in de binnenstad die zijn gericht op de anderhalve meter afstandsregel blijven we handhaven. 

In de binnenstad plaatsen we tot en met 3 januari (laatste weekenddag kerstvakantie) extra openbare toiletten.

Verruiming warenmarkt

De ondernemers van de warenmarkten in het centrum hebben om verruiming van de warenmarkt gevraagd vóór de drukke kerstdagen. Om aan de behoeften van consumenten, ondernemers en van spreiding te voldoen. We komen hieraan tegemoet door de week voor Kerst de openingstijden van de warenmarkt op dinsdag en donderdag - net als standaard op de woensdag, vrijdag en zaterdag – te verruimen tot 17:00 uur. 

Ook hebben we besloten geen standplaats-aanvragen voor de warenmarkt in het centrum in behandeling te nemen in november en december. Dit met het oog op veiligheid. We verwachten dat juist in de drukke maanden voorafgaand aan de feestdagen optimaal gebruik moet worden maken van de beschikbare publieke ruimte. In de huidige opstelling kan de bezoeker op een veilige afstand, conform richtlijnen RIVM, boodschappen doen.

Doorzetting landelijke tegemoetkomingsregelingen sport

De nieuwe maatregelen raken ook de sporters en sportaanbieders. Gelukkig kan er nog steeds individueel worden gewerkt aan de conditie en vitaliteit. Voor de verschillende sportaanbieders en =verenigingen hebben de nieuwe maatregelen financiële gevolgen. Het Kabinet heeft aangekondigd dat de landelijk uitgerolde TASO-regeling (tegemoetkoming amateur sport organisatie) als ook de TVS-regeling (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties) door te zetten voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020. Voor de zwembaden (en mogelijk ook ijsbanen) komt er naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 een landelijke compensatieregeling.