Naar de brugklas in coronatijd

1 februari 2021
Foto van leerlingen

In de komende weken kiezen de leerlingen van groep 8 naar welke middelbare school ze volgend schooljaar gaan. De basisscholen, de middelbare scholen én de gemeente willen deze overgang zo soepel mogelijk laten verlopen. Daarom hebben ze afspraken met elkaar gemaakt over samenwerking. De scholen en de gemeente vinden dat de leerlingen in deze corona-tijd extra aandacht en inspanning verdienen. Zij geloven met elkaar in gelijke kansen voor ieder kind. Een soepele overgang naar de middelbare school draagt daaraan bij.

Persoonlijk gesprek

Alle leerlingen en hun ouders ontvangen een brief van de samenwerkende scholen en de gemeente. Daarin leggen ze uit dat er digitale open dagen zijn. En dat snuffelstages mogelijk zijn, waarschijnlijk ook in digitale vorm. Leerlingen krijgen altijd een persoonlijk gesprek met de school van hun keuze. Die gesprekken vinden plaats in de week van 22 maart. Voor de zomervakantie is er een kennismaking met de nieuwe school.

Warme overdracht

Om aan te kunnen melden op de middelbare school is altijd een advies van de basisschool nodig. Dit advies ontvangen de leerlingen uiterlijk op 15 maart. Bij het opstellen van het advies houden de basisscholen er uiteraard rekening mee dat de leerlingen anders les hebben gehad dan normaal. Basisscholen en middelbare scholen willen namelijk dat elke leerling de kans krijgt die past bij zijn of haar talenten. We noemen dit kansrijk adviseren.

De middelbare scholen willen van elke nieuwe leerling de talenten en vorderingen goed in beeld krijgen. Dan kunnen ze daarbij aansluiten en de leerling verder laten groeien. Dat begint bij een warme overdracht. De leraren van de basisschool en de leraren van de nieuwe school bespreken met elkaar wat de talenten van ieder kind zijn en waar eventueel extra aandacht voor nodig is.

Extra maatwerk

Voor sommige leerlingen betekent dit dat ze komend schooljaar iets extra’s krijgen aangeboden. Dat extra maatwerk wordt door de basisschool of door de middelbare school ontwikkeld. De gemeente ’s-Hertogenbosch biedt scholen daarbij ondersteuning.

Gezamenlijk bericht van alle basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en gemeente ‘s-Hertogenbosch