’s-Hertogenbosch zet in op digitale geboorteaangifte

15 april 2021
Beschuit met muisjes

Het digitaal doen van een geboorteaangifte is het afgelopen jaar bijzonder populair gebleken in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Maar liefst 80 procent van alle geboorteaangiften gebeurt op dit moment online. Voor het college is dat voldoende reden om verder te bouwen op het succes hiervan en ook de aangiften vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis voortaan digitaal te doen. 

Tot 1 januari 2020 schreef de wet voor dat een geboorteaangifte altijd moest worden gedaan bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. Sinds die datum kan een geboorteaangifte ook digitaal. Dat veel jonge ouders dat prettig vinden, bleek al meteen in de eerste maand. In de gemeente ’s-Hertogenbosch gaf in januari 2020 de helft van de ouders hun pasgeboren kind aan via de digitale weg. 

Wethouder Roy Geers: “Bij de geboorte van een kind komt er heel veel op de ouders af. Het zijn unieke momenten die de ouders het liefst samen willen ervaren. Het is dan ook fijn dat ouders de aangifte samen kunnen doen vanachter de computer en de vader niet alleen naar het stadhuis hoeft.” De gemeente ’s-Hertogenbosch was vóór de invoering van de wetswijziging al proefgemeente voor digitale aangifte. In januari 2020 was ze de eerste gemeente die deze mogelijkheid invoerde.

Geboorteloket

Het collegebesluit betekent ook dat het geboorteloket in het Jeroen Bosch Ziekenhuis na de coronapandemie niet meer opnieuw geopend wordt. We doen dit in goed overleg met het ziekenhuis. Door corona was het loket al sinds februari 2020 gesloten. Het blijft wel gewoon mogelijk om geboorteaangifte te doen in het Stadskantoor en in Perron3 in Rosmalen.

In de gemeente ’s-Hertogenbosch worden ieder jaar zo’n 3.000 baby’s geboren. Voor niet alle geboorten is digitale aangifte mogelijk. Als bijvoorbeeld de ouders niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, moet de aangifte op de Stadskantoor worden gedaan. Het gaat daarbij om zo’n 200 aangiften per jaar.