Verwachting groei woningbouw

28 mei 2021
Woningen

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 165 nieuwe woningen opgeleverd. Dat aantal ligt iets hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar en flink hoger dan twee jaar geleden. Dat is te lezen in het kwartaalbericht over woningbouw in de gemeente. De verwachting is dat het totale aantal voor dit jaar zal liggen tussen de 900 en 1.000 nieuwe woningen. Met een verdere groei in 2022 naar zo’n 1.100 tot 1.400 woningen.

Wethouder Roy Geers: “In 2020 stelden we een pakket aan maatregelen vast om sneller te gaan bouwen. De effecten daarvan worden langzaam maar zeker zichtbaar. En dat is mooi. Want de ambitie van het bouwen van 10.500 nieuwe woningen in 10 jaar tijd willen we natuurlijk halen. Daar werken we keihard aan samen met woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwers.” 

Verleende vergunningen

De trend in het hoge aantal verleende vergunningen voor woningbouw zet zich voort. In het eerste kwartaal van 2021 is voor 342 woningen een bouwvergunning verleend. In heel 2020 werd al voor 1.370 woningen een bouwvergunning verleend. Wethouder Roy Geers: “Door dit hoge aantal verleende vergunningen verwachten dat er ook na 2022 veel woningen worden gebouwd. Daarmee komt de noodzakelijke woningproductie echt op stoom.”

Stevige stijging woningprijzen

De Bossche koopwoningmarkt kenmerkte zich in het eerste kwartaal van 2020 wederom door stevig stijgende prijzen op de koopwoningmarkt, in lijn met het landelijke beeld. De gemiddelde transactieprijs kwam uit op € 408.600,-. Vooral bij rijwoningen en appartementen werd meer dan de vraagprijs geboden. De gemiddelde verkooptijd is met 23 dagen nog steeds erg kort.