Financiële steun voor sportaanbieders

10 juni 2021
Foto van een basketbaltournooi, spelers op het veld

Gemeente ’s-Hertogenbosch komt haar sportaanbieders op verschillende manieren financieel tegemoet voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Wethouder Huib van Olden: “Ik heb veel respect voor alle sportaanbieders! Zij hebben zich op een positieve manier door deze zeer vervelende periode heengeslagen. Zij hebben vooral gekeken naar wat wél kon! Wij vinden dan een financiële tegemoetkoming een te verantwoorde keuze, een signaal ook naar iedereen die zich inzet voor de sport. Iedereen moet mee kunnen blijven doen want fitte en actieve inwoners zijn betrokken inwoners.”

Wat compenseren we?

  • Er zijn geen annuleringskosten voor verhuringen van gemeentelijk sportaccommodaties in rekening gebracht over het eerste en tweede kwartaal van 2021.
  • De vaste huur van de binnensportaccommodaties scheldt de gemeente over het eerste kwartaal voor 100% kwijt.
  • De vaste huur van de buitensportaccommodaties scheldt de gemeente over het eerste kwartaal voor 75% kwijt. We maken daarbij reële afspraken met huurders over de termijn waarbinnen de overige 25% moet worden betaald.
  • Kwekkelstijn BV en Sportfondsen ’s-Hertogenbosch BV (Sportiom) worden gecompenseerd voor het omzetverlies dat is ontstaan door het kosteloos annuleren door amateursportorganisaties over het eerste kwartaal van 2021.

Tegemoetkoming Verhuurders Sport III regeling

We haken met de maatregelen aan bij de Tegemoetkoming Verhuurders Sport III-regeling (TVS III) van het Rijk. Het Rijk maakt het onderscheid tussen gebruiksgebonden en niet gebruiksgebonden huur. Bij de binnensport sportaanbieders is er sprake  van gebruiksgebonden huur. Als de accommodatie niet is gebruikt, is er geen huur verschuldigd. En schelden we de huur, conform de TVS III staat, volledig kwijt. Bij de buitensport is er huur verschuldigd over een bepaalde periode. Het maakt dan niet uit of er wel of niet gebruik van de accommodatie wordt gemaakt. En dan compenseert de TVS III regeling 75%.