Bewoners dachten mee over laadplekken

7 oktober 2021
Foto van een auto die bij een laadpaal staat en wordt opgeladen

We weten waar de komende jaren nieuwe laadpalen kunnen komen in onze gemeente. De beoogde locaties liggen vast in wijklaadplannen. Dat deden we samen met inwoners. Zij konden de afgelopen periode via een interactieve kaart reageren op de beoogde laadplekken en gaven hiervoor suggesties. De reacties zijn afgewogen en waar mogelijk meegenomen in de uiteindelijke plannen. Het college heeft deze week de wijklaadplannen vastgesteld.

Wethouder Ufuk Kâhya: “In ’s-Hertogenbosch gaan we voor schoon, slim en veilig vervoer. Zo zorgen we dat het prettig wonen, leven en werken is en blijft in ’s-Hertogenbosch. We weten dat de komende jaren het aantal elektrische auto’s in onze gemeente groeit. We stimuleren dit en daarom zorgen we voor voldoende laadpunten. Dit doen we ook om het gebruik van meer elektrische deelauto’s te faciliteren. Met deze wijklaadplannen, weten we waar in onze gemeente laadpunten kunnen komen. Hierdoor faciliteren we, ook in de toekomst, elektrisch rijden zo goed mogelijk.”

Hoe gaan we verder?

Op basis van dit plan laten we de komende jaren stapsgewijs de nieuwe laadpalen plaatsen. Dit gebeurt op basis van behoefte maar ook op basis van data over het daadwerkelijke gebruik van laadpalen. Dus hoe meer elektrische auto’s we verwachten, hoe meer laadpalen we plaatsen. We proberen te zorgen dat het aanbod van laadpalen net iets gaat voorlopen op de vraag.

Meer informatie op www.denbosch.nl/laadpalen