Ontwikkelingen musea Museumkwartier

15 november 2021
Fotocollage; foto bovenzijde is de voorkant van het Noord Brabantsmuseum, foto onderzijde is de voorkant van het Design Museum

Een mooie en unieke kans die goed is voor de hele provincie en ook voor Nederland.

De colleges van de provincie Noord-Brabant en gemeente ’s-Hertogenbosch willen twee ontwikkelingen verder gaan onderzoeken. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met Design Museum Den Bosch en Het Noordbrabants Museum. Het gaat om een uitbreiding van de collectie van Het Noordbrabants Museum, in de vorm van doorlopende bruikleen van een uitzonderlijke particuliere kunstcollectie. Deze collectie telt circa 550 werken van internationaal gerenommeerde kunstenaars als Rubens, Mondriaan, Modigliani, Picasso en Dalí. Daarnaast ligt de vraag voor of de ambities van Design Museum Den Bosch op termijn het beste blijven passen in het Museumkwartier, of dat het museum in een andere omgeving nog beter tot zijn recht kan komen.

Kans verzilveren met oog voor ieders belangen

De colleges van de provincie Noord-Brabant en gemeente ’s-Hertogenbosch staan positief tegenover deze mogelijke ontwikkelingen. Wethouder Mike van der Geld: “Den Bosch heet niet voor niets Cultuurstad van het Zuiden. Zo hebben we in het Museumkwartier twee toonaangevende musea. Beide bieden eigen, aantrekkelijke en wisselende presentaties. De ontwikkelingen die we nu gaan onderzoeken, kunnen een prachtige impuls geven aan Cultuurstad van het Zuiden. Beide passen bij onze ambities vanuit ons cultuurbeleid om de musea verder te versterken. En zowel hen als de Cultuurstad van het Zuiden ook landelijk en internationaal sterker te positioneren”.

Gedeputeerde Stijn Smeulders: “Met deze collectie kan Het Noordbrabants Museum verder uitgroeien tot een van de topmusea in Nederland. Hiermee tillen we het museum en de hele Brabantse museumsector naar een hoger niveau. Voor wat betreft de culturele waarde en omvang van de collectie draagt het tevens bij aan de versterking van de toeristische sector in Noord-Brabant. Kortom, dit is een mooie en unieke kans die goed is voor de hele provincie en ook voor Nederland.”

Intentieovereenkomst

Gemeente en provincie gaan samen met de twee musea onderzoeken op welke manier deze ontwikkelingen te realiseren zijn. We schenken hierbij aandacht aan de huisvesting van de collectie in Het Noordbrabants Museum en de ambities van Design Museum Den Bosch. In een intentieovereenkomst beschrijven we op welke manier we beide ontwikkelingen kunnen verzilveren. De verwachting is deze begin 2022 te hebben.

Uitbreiding collectie Het Noordbrabants Museum

Het Noordbrabants Museum krijgt de kans een omvangrijke collectie met werken van grote kunstenaars in doorlopende bruikleen te ontvangen via een particuliere kunststichting, de JK Art Foundation. De collectie is bijeengebracht door een Brabantse verzamelaar. De kwaliteit van de collectie wordt onderschreven door Wim Pijbes, oud-directeur van het Rijksmuseum. Hij typeert de collectie als een prachtige, die zijn gelijke in Nederland niet kent.

Een waardige expositie van de collectie, vraagt om ruimte. Het museum heeft de provincie gevraagd de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. Voor wat betreft de locatie, heeft Het Noordbrabants Museum de voorkeur voor het gebouw van het naastgelegen Design Museum Den Bosch.

Ontwikkeling Design Museum Den Bosch

Design Museum Den Bosch is zich sterk aan het ontwikkelen, zowel inhoudelijk en organisatorisch, als op het gebied van bezoekersaantallen, media-aandacht en ondersteuning door fondsen. De tentoonstelling Design van het Derde Rijk heeft gezorgd voor een grote groei van het aantal bezoekers. En veel landelijke en internationale media-aandacht gekregen. Datzelfde geldt voor de huidige tentoonstelling GOTH – Designing Darkness. Die trekt veel bezoekers, en heeft veel belangstelling van de media.

Het museum verwacht de komende jaren structureel 100.000 bezoekers te ontvangen. De ambitie is een nationale museale speler te zijn. Die ambities kunnen in de toekomst leiden tot een behoefte aan een groter en beter geoutilleerd pand. Of dat het geval is, en welke dat dan zouden zijn, is op dit moment nog niet duidelijk.