Extra maatregelen voor huishoudens met een smalle beurs

27 december 2022
Een roze spaarvarken op een verwarming

Veel inwoners maken zich zorgen over het betalen van hun (energie)rekeningen. De gemeente ’s-Hertogenbosch komt daarom met een pakket (tijdelijke) maatregelen: de Impuls Bossche Bestaanszekerheid. Met het pakket helpen we mensen die minder te besteden hebben. Dat doen we bijvoorbeeld met een kledingbon voor kinderen en een tegoedbon voor het kopen van energiezuinig witgoed.

Wethouder Marianne van der Sloot:

“We willen dat al onze inwoners het beste uit zichzelf kunnen halen. Toch lukt dat niet altijd, bijvoorbeeld door geldzorgen. Met de Impuls Bossche Bestaanszekerheid gaan we deze mensen ondersteunen. Zodat iedereen, ongeacht hun financiële situatie, mee kan doen in onze samenleving. We vinden het belangrijk dat zo weinig mogelijk kinderen last hebben van de financiële situatie van hun ouders. Daarom richten we de meeste maatregelen op kinderen in armoede. We blijven kijken wat nodig is om onze inwoners te helpen in deze tijd.”

Warm de winter door

Kinderen die nu bekend zijn bij Stichting Leergeld krijgen een kledingbon. Hiermee kunnen ouders met een smalle beurs nog deze winter warme winterkleding kopen voor hun kinderen. Ook komt er in 2023 extra ondersteuning voor digitale leermiddelen voor middelbare scholieren uit gezinnen die moeten rondkomen van een laag inkomen. Als je recht hebt op een van deze regelingen of op beide, dan krijg je een brief van Stichting Leergeld. Daarnaast krijgen o.a. Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur vanaf 2023 de ruimte om meer kinderen uit gezinnen met een laag inkomen te helpen.

Energiezuinige witgoedapparatuur

Meer dan 1.000 huishoudens die recht hebben op individuele inkomenstoeslag én die wonen in een woning met een laag energielabel, krijgen een tegoedbon van € 600. Hiermee kunnen zij een oud witgoedapparaat vervangen voor een energiezuinige variant. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een wasmachine of koelkast.

Wethouder Mike van der Geld:

“Nieuwere apparaten gebruiken vaak minder energie dan oudere exemplaren. Maar als je al een tijd een laag inkomen hebt, is het vaak moeilijk om te sparen voor nieuwe, energiezuinige apparaten. Daarom gaan we deze huishoudens helpen. En we kijken dus ook hoe er energie bespaard kan worden in huis, voor een lagere energierekening.” Als je recht hebt op deze tegoedbon, krijg je hierover uiterlijk begin volgend jaar een bericht van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Andere maatregelen uit het pakket

De financiële zorgen van veel mensen gaan niet (meer) alleen over het betalen van de energierekening. Daarom zetten we de bestaande regeling ‘Maatwerkvoorziening Schrijnende Energiearmoede’ om naar het ‘Schrijnende Armoede Fonds’. In dit fonds zit € 1 miljoen. Hiermee kunnen we, bij Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHBG), inwoners met geldproblemen snel én op maat helpen.

Daarnaast komt er in 2023 een speciale EHBG-consulent die senioren gaat helpen. We merken dat zij niet altijd gebruik maken van alle toeslagen en regelingen die hun inkomen (tijdelijk) ondersteunen, terwijl ze daar wél recht op hebben. Samen met het Seniorenplatform ’s-Hertogenbosch kijken we hoe we het beste kunnen aansluiten bij wat deze mensen nodig hebben.

Verder verhogen we voor inwoners met een laag inkomen de vergoeding voor sportactiviteiten of hobbycursussen. In 2023 is deze vergoeding € 300 per volwassene. Dit is via de bijzondere bijstand bij de gemeente aan te vragen.

Vragen of zorgen over jouw geldzaken?

Wacht niet langer en kom naar Eerste Hulp Bij Geldzaken. Bij EHBG krijg je hulp en advies van medewerkers die veel weten over geldzaken. Samen zoeken we naar een oplossing. We kijken ook of je recht hebt op gemeentelijke regelingen en landelijke toeslagen. Bijvoorbeeld de energietoeslag van € 1.300.

Bel (073) 615 51 55. Of loop op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur bij ons binnen (Weener XL, Van Herpensweide 1, ’s-Hertogenbosch). Kijk voor meer informatie op de pagina Eerste Hulp Bij Geldzaken.