Betalen gemeentelijke belastingen

De aanslag gemeentelijke belastingen kunt u op verschillende manieren betalen. 

Automatische incasso

Voor aanslagen tot € 5000 euro kunt u de gemeente machtigen voor een automatische incasso in twaalf termijnen. Machtigt u ons nadat de aanslag is opgelegd dan resteren er mogelijk minder termijnen. U regelt dat via onze (beveiligde website) digitale belastingbalie. Dit kan met DigiD of eHerkenning. Hebt u deze niet? Gebruik dan het digitaal contactformulier of bel (073) 615 54 75 om een machtigingsformulier voor automatische incasso aan te vragen.

Toeristen- en parkeerbelasting kunt u niet betalen met automatische incasso. Ook aanslagen waarvoor een dwangbevel is verzonden niet. Lees meer over de voorwaarden voor automatische incasso in het reglement.

Is uw rekeningnummer veranderd of wilt u de automatische incasso stopzetten? Geef dit door via onze (beveiligde website) digitale belastingbalie. Geen DigiD of eHerkenning? Vraag een wijzigings- of intrekkingsformulier aan via het digitaal contactformulier of (073) 615 54 75.

Bent u verhuisd naar een andere gemeente en moet u nog een deel van de aanslag betalen? Dan schrijven we het bedrag af in de resterende incassotermijnen.

Overboeking

U kunt het bedrag aan ons overmaken op rekeningnummer NL33 ABNA 0885 4086 91 t.n.v. Gemeente s-Hertogenbosch. Als betalingskenmerk vermeldt u het 16-cijferig nummer dat op de voorkant van het aanslagbiljet staat.

Betalen met iDeal

U kunt uw aanslag voortaan ook via iDeal betalen op onze (beveiligde website) digitale belastingbalie.

Contant betalen

U kunt het aanslagbedrag contant betalen aan de kas van het Stadskantoor. Maak hiervoor een afspraak via de knop hieronder.

Betalingsregeling

Kunt u de aanslag op dit moment niet betalen? U kunt een betalingsregeling of uitstel van betaling aanvragen via het digitaal contactformulier. In uw aanvraag doet u een betalingsvoorstel. U krijgt binnen 2 weken een reactie van ons. 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als uw inkomen en vermogen laag zijn, hoeft u de aanslag misschien niet te betalen. Op de pagina Kwijtschelding vindt u meer informatie over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.