Geo-informatie

Geografische informatie verbindt locatie, tijd en kenmerken van een bepaalde locatie aan elkaar. Voorbeelden hiervan zijn landkaarten en navigatiesystemen. U kunt bij de gemeente geografische informatie opvragen. Bekijk wat er al digitaal beschikbaar is via ons kaartenportaal (Geoportaal).

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de opvolger van de Grootschalige Basiskaart (GBKN). Het is de meest gedetailleerde kaart of plattegrond van de stad. De BGT wordt gebruikt voor civiele projecten, bestemmingsplannen, bouwtekeningen en vergunningaanvragen. Op de kaart staan objecten zoals gebouwen, bruggen, spoorlijnen, waterlopen en hekwerken. De gemeente verwerkt iedere wijziging op haar grondgebied in de kaart. U kunt een weergave van de BGT bekijken via ons kaartenportaal.

Luchtfoto's

Elke plaats in de stad is vanuit de lucht gefotografeerd. De digitale foto’s zijn ook beschikbaar voor particulier en zakelijk gebruik. U kunt luchtfoto’s inzien op de website van Historische Luchtopnames. Inzage is kosteloos.

Metingen en uitzettingen

De gemeente voert allerlei metingen uit. Denk aan hoogtemetingen, situatiemetingen, uitzetwerk en maatvoering. Soms verrichten we ook metingen voor derden. Aan het opvragen van metingen en uitzettingen zijn kosten verbonden. Deze zijn afhankelijk van de inspanningen die de gemeente moet leveren. 

Peilmerken/hoogtemerken

Hoogtemerken of peilmerken zijn vaste punten in een terrein. Ze zijn nauwkeurig op hoogte gemeten. De gemeente beheert de hoogte- of peilmerken. Er zijn binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch bijna 300 hoogtemerken aanwezig. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Hoogtegegevens van putdeksels kunt u opvragen door te mailen via het digitaal contactformulier. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van peilmerken of hoogtemerken.

Themakaarten

Themakaarten zijn bijvoorbeeld een straatnamenkaart, een kaart met openbare gebouwen of met het aantal huurwoningen per wijk. Een basiskaart wordt met door u aangevraagde informatie aangevuld of benadrukt. We bespreken vooraf de mogelijkheden voor een themakaart met u. Een aantal kaarten zijn al gepubliceerd in ons kaartenportaal. Aan het opvragen van themakaarten zijn kosten verbonden. Deze zijn afhankelijk van de soort en de hoeveelheid.

Contact

Stuur voor meer informatie een bericht via dit digitaal contactformulier naar het Bureau Geo-informatie.