Inkomen

Voor zelfstandigen is er ook bijstand. Dit staat in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Ondernemers, freelancers en zzp’ers kunnen verschillende vormen van financiële steun aanvragen. Ook vindt u hier informatie over de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ).

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Is uw (huishoud) inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum gedaald of heeft u liquiditeitsproblemen waarvoor u een bedrijfskrediet nodig heeft? Mogelijk komt u in aanmerking voor een Tozo uitkering levensonderhoud of een Tozo bedrijfskrediet. Op de pagina Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vindt u hierover meer informatie. 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Bent u ondernemer/zzp’er, werknemer of werkzoekende? Hebt u financiële problemen door de coronamaatregelen en kunt u daardoor de noodzakelijke woonkosten niet meer betalen? Dan kan de TONK u misschien helpen. Ga naar de pagina Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Bijstand voor ondernemers (regulier)

De Bbz is er voor:

 • Startende ondernemers.
 • Gevestigde zelfstandigen die tijdelijk in geldnood zitten.
 • Zelfstandigen die moeten stoppen met hun bedrijf.
 • Zelfstandigen die geboren zijn vóór 1-1-1960 tot de AOW-gerechtigde leeftijd die tenminste 10 jaar zelfstandig zijn en niet meer voldoende inkomsten hebben.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • U werkt 1225 uur per jaar in uw eigen bedrijf. Werkt uw partner mee in uw bedrijf? Dan moet uw partner dat voor minimaal 525 uur per jaar doen.
 • U hebt alle benodigde diploma’s en vergunningen voor uw bedrijf.
 • Uw bedrijf zit in Nederland of u oefent uw zelfstandig beroep uit in Nederland.
 • U krijgt geen financiële steun via een bank of een andere financiële geldverstrekker.
 • Uw bedrijf moet tijdens en na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Levensvatbaar betekent dat uw bedrijf voldoende inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Eventuele andere inkomsten tellen ook mee. Daarnaast moet dat totale inkomen voldoende zijn voor u en uw gezin.

Komt u in aanmerking?

Om in aanmerking te komen kijken we ook naar het inkomen van uw partner en uw vermogen. Is het inkomen van uw partner hoger dan de voor u beiden geldende bijstandsnorm (zie de website van de Rijksoverheid), dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

Uitkering voor zelfstandigen 55 jaar en ouder (IOAZ)

IOAZ staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen. Bent u een zelfstandige van 55 jaar of ouder en zijn uw inkomsten onvoldoende om van te leven? Dan komt u misschien in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. 

Voorwaarden

 • U bent 55 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • U hebt tenminste 10 jaar als zelfstandige gewerkt of 3 jaar als zelfstandige en voorafgaand 7 jaar in loondienst.
 • U werkt 1225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf. Als uw partner ook in uw bedrijf meewerkt, moet u minimaal 875 uur per jaar en uw partner minimaal 525 uur in het bedrijf hebben gewerkt.
 • De inkomsten uit uw bedrijf, eventueel samen met andere inkomsten, zijn de laatste 3 jaar minimaal geweest en u verwacht dat deze niet toenemen.
 • Uw vermogen is niet hoger dan het maximaal toegestane bedrag.

Informatie en aanvragen

Neem voor meer informatie, en de aanvraag van financiële steun voor zelfstandigen, contact op met het team Ondernemerschap en Handhaving (onderdeel Ondernemerschap) van Weener XL via dit telefoonnummer: (073) 615 32 22 (bereikbaar tussen 09.00 - 14.30 uur).