Inkomen

Wie onderneemt, weet dat er risico’s aan verbonden zijn. Dit heeft de coronaperiode ons allen goed laten zien. Als zelfstandig ondernemer blijven de tijden onzeker. Mogelijk heeft u (financiële) ondersteuning nodig? De gemeente kan u hierbij helpen. Dat kan met een uitkering, een lening voor bedrijfskapitaal, ondersteuning bij schulden en ondersteuning bij ondernemen.

Ondernemersondersteuning

Ondersteuning bij het ondernemen

Kunt u lastig nieuwe opdrachten vinden voor uw bedrijf? Of wilt u gebruik maken van een ondernemerscoach om te klankborden? Tijdens een persoonlijk gesprek met een werkconsulent ondernemerschap bekijkt u samen welke ondersteuning u nodig heeft en welke ondersteuning bij u past.

Neem voor meer informatie en/of vragen contact met ons op.  Onze werkconsulenten ondernemerschap zijn bereikbaar via telefoonnummer: (073) 615 32 22 op werkdagen tussen 9:00 en 14:30 uur.

Eerste Hulp Bij Geldzaken voor ondernemers

Maakt u zich zorgen over uw financiën? Hebt u al betalingsproblemen of zijn er al (dreigende) schulden? Wacht niet te lang en maak een afspraak bij Eerste Hulp Bij Geldzaken voor ondernemers. We kijken samen met u hoe wij u kunnen ondersteunen. Bel voor een afspraak naar de gemeente via (073) 615 51 55. Of kom op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur langs bij het Ondernemersloket (Weener XL, Oude Vlijmenseweg 200, ’s-Hertogenbosch). Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Heeft u als zelfstandig ondernemer (tijdelijk) weinig inkomsten en heeft u financiële ondersteuning nodig? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een uitkering in de vorm van een renteloze geldlening en/of een rentedragend krediet. Dit op grond van het reguliere Bbz.

Bij de beoordeling van uw recht op een uitkering op grond van het reguliere Bbz, telt ook de hoogte van uw vermogen mee. Als er spaargeld is of ander direct beschikbaar vermogen, zowel bij u als uw eventuele partner en eventuele minderjarige kinderen, dient u dit eerst aan te wenden voor uw levensonderhoud voordat u een beroep kunt doen op de het Bbz. 

Ondernemers kunnen bij de gemeente terecht voor financiële ondersteuning. De mogelijkheden zijn:

Regelingen Bbz

Gevestigde zelfstandigen

U bent een ondernemer met een levensvatbaar bedrijf en kunt door omstandigheden tijdelijk niet in uw levensonderhoud voorzien of hebt een tijdelijk financieringsprobleem. U kunt mogelijk in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal en/of een uitkering voor levensonderhoud.

Beëindigende zelfstandigen

U bent een ondernemer en hebt een bedrijf dat niet (meer) levensvatbaar is, waardoor u hiermee niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien. U kunt misschien tijdens deze periode waarin u uw bedrijf beëindigt een uitkering voor levensonderhoud krijgen, zodat u de zaken goed kunt afronden.

Oudere zelfstandigen

U bent een ondernemer en geboren vóór 1 januari 1960 met een bedrijf dat niet meer levensvatbaar is. Hiermee verdient u niet meer voldoende om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien, maar u wilt (nog) niet met het bedrijf stoppen. U hebt eventueel recht op bedrijfskapitaal en/of een uitkering voor levensonderhoud.

Startende zelfstandigen

U kunt vanuit een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) of participatiewet uitkering (PW-uitkering) starten met een eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Belangrijkste voorwaarden zijn dat u beschikt over de benodigde vergunningen en dat het bedrijf naar verwachting levensvatbaar is. U kunt in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal en/of een uitkering voor levensonderhoud.

IOAZ

Bent u 55 jaar of ouder, moet u stoppen met uw bedrijf en komt u daardoor in de financiële problemen? Dan komt u mogelijk in aanmerking  voor een uitkering op grond van de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Deze uitkering moet u aanvragen vóórdat u gaat stoppen.

Voorwaarden

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de voorwaarden van Bbz-regelingen en de IOAZ.Te weten:

Website van de Rijksoverheid | Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Website van de Rijksoverheid | Uitkering oudere werklozen (IOAW, IOW, IOAZ)

Aanvragen

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een van de Bbz regelingen of de IOAZ? Of wilt u direct een aanvraag indienen? Doe dan de Doelgroepscan op de website van Ondernemersregelingen. Wanneer u in aanmerking komt voor een van de Bbz regelingen of een uitkering op grond van de IOAZ kunt u direct een aanvraag starten. Nadat u de aanvraag heeft ingediend wordt telefonisch contact met u opgenomen.

Informatie

Neem voor meer informatie en vragen over de regelingen Bbz contact met ons op. Het onderdeel Ondernemerschap van Weener XL is op werkdagen tussen 9:00 en 14:30 uur bereikbaar via telefoonnummer: (073) 615 32 22.