Zero-emissie zone & milieuzone

De binnenstad van ’s-Hertogenbosch heeft een milieuzone. Vanaf 2025 voeren ca. 30 grote steden in Nederland zero-emissiezones in voor stadslogistiek. De gemeente ’s-Hertogenbosch streeft naar een leefbare gemeente waarin alle vervoer slim, schoon en veilig is. Schone en slimme bevoorrading van onze binnenstad is hierbij een belangrijk thema. Lees op deze pagina over de huidige milieuzone en de toekomstige zero-emissie zone.

(Toekomstige) zero-emissie zone

Vanaf 2025 voeren ca. 30 grote steden in Nederland zero-emissiezones in voor stadslogistiek. Dit heeft het kabinet met organisaties en bedrijven afgesproken in het Klimaatakkoord. Binnen deze zones mogen alleen nog bestelbussen en vrachtwagens zonder uitstoot rijden. Dat is goed voor het klimaat en onze gezondheid, maar heeft ook een behoorlijke impact op bedrijven en ondernemers. Wilt u weten of uw bestel- of vrachtauto per 1 maart 2025 de binnenstad nog in mag? Doe de check.

Doe de kentekencheck

Waarom voeren we zero-emissiezones in?

In het Klimaatakkoord hebben we met elkaar afgesproken te werken aan aantrekkelijke binnensteden met schone lucht, meer groen en meer ruimte om veilig te wandelen, fietsen en verblijven.  Hiervoor is het nodig de logistiek van binnensteden slimmer te maken, met schoner bestel- en vrachtverkeer. En met minder vervoersbewegingen, door bijvoorbeeld gebruik te maken van deelvervoer en logistieke hubs aan de rand van steden. Samen met ondernemers, leveranciers en inwoners werken we stap voor stap toe naar binnensteden zónder uitlaatgassen. In ’s-Hertogenbosch is het Klimaatakkoord onder andere vertaald in het Actieplan Duurzame Mobiliteit. In dit actieplan is vastgelegd dat er vanaf maart 2025 een zero-emissie zone voor vracht- en bestelauto’s ingevoerd zal worden.

Voor wie geldt de zone?

De zero-emissie zone geldt voor bestelbussen en vrachtwagens (voertuigcategorie N1-, N2- en N3). De zones gelden niet voor taxibusjes (voertuigcategorie M1), landbouwvoertuigen, torenkranen, hoogwerkers en andere specifieke bedrijfsvoertuigen.

Particulieren in het bezit van een bestelbus of vrachtwagen kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing. Zij dienen dan aan te tonen dat het voertuig niet bedrijfsmatig gebruikt wordt. De exacte wijze waarop dit gedaan dient te worden is momenteel nog niet duidelijk.  Zodra dit bekend is zullen we daarover op deze pagina informeren.

Wat wordt de omvang van de zone?

In ’s-Hertogenbosch krijgt de zero-emissie zone de omvang van de huidige milieuzone. Zie hiervoor huidige milieuzone (kaart op de website van Arcgis).

Benieuwd waar verder in Nederland nog zero-emissiezones komen te liggen? Bekijk op de website van Op weg naar ZES de landelijke kaart, met naast de zones ook relevante informatie over bijvoorbeeld stadshubs, huidige milieuzones, bedrijventerreinen en winkelgebieden.

Wanneer treedt de zone in werking?

De zone in ’s-Hertogenbosch treedt op 1 maart 2025 in werking. Om voor ondernemers de overstap naar zero-emissievoertuigen beter haalbaar en betaalbaar te maken, geldt een landelijke overgangsregeling. Bestelbussen en vrachtwagens die vanaf 2025 nieuw op kenteken worden gezet, hebben alleen toegang tot de zones als ze emissievrij zijn. Voor voertuigen die eerder op kenteken zijn gezet geldt tot 2030 een overgangstermijn die verschilt per type voertuig. Zie hiervoor de planning onderaan de pagina.

Gemeenten kunnen aanvullend maatwerk leveren in de vorm van een ontheffing op grond van een hardheidsclausule. Zij kunnen dit inzetten voor gevallen waarin een voortijdige investering niet proportioneel is en ondernemers meer tijd wordt gegund. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van een ontheffing op de pagina Ontheffingen.

De ingangsdata van de zero-emissiezones in de diverse steden kunnen ook van elkaar verschillen. Dit hangt af van het moment waarop in de betreffende stad besloten is de zone in te voeren. In geen geval is dit eerder dan 1 januari 2025. Dit geeft ondernemers de tijd hun vervoer anders te organiseren. Naast gebruik van zero-emissiebestelbussen en -vrachtwagens kunt u hierbij ook denken aan bijvoorbeeld inzet van vrachtfietsen en gebruik van hubs aan de rand van de stad.

Vrijstellingen en ontheffingen

Het kan zijn dat u geen toegang heeft tot ZE-zones met uw voertuig, omdat uw voertuig een te lage emissieklasse heeft of te oud is en buiten de overgangsregeling valt. Soms worden er wel uitzonderingen gemaakt. We hebben het dan over vrijstellingen en ontheffingen. Een vrijstelling wordt bepaald op basis van het kenteken en krijgt u automatisch. Een ontheffing moet u zelf aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling of ontheffing, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Lees meer over deze voorwaarden op de website van Op weg naar ZES.

Planning

’s-Hertogenbosch volgt de landelijke regelgeving op het gebied van milieuzones en zero-emissiezones. Dat betekent dat:

 • Vanaf 01-03-2025 de milieuzone wordt aangescherpt tot een zero-emissie zone voor emissievrije vracht- en bestelwagens. Dat betekent dat vanaf dan alle nieuwe vracht- en bestelwagens in de zero-emissie zone (ZE-zone) zero-emissie aandrijving moeten hebben.
 • Er een overgangstermijn geldt voor voertuigen die vóór 01-01-2025 op kenteken zijn gezet.
 • Vrachtwagens:
  • Euro 6 bakwagens met een Datum Eerste Toelating (DET) tussen 01-01-2017 en 31-12-2019, toegang hebben tot de ZE-zones tot 01-01-2028.
  • Euro 6 bakwagens die op 01-01-2025 max. 5 jaar oud (vanaf DET) zijn, toegang hebben tot de ZE-zones tot 01-01-2030.
  • Euro 6 opleggertrekkers die op 1-1-2025 max. 8 jaar oud (vanaf DET) zijn, toegang hebben tot de ZE-zones tot 01-01-2030.
 • Bestelauto’s:
  • Bestelauto’s met een emissieklasse 4 of lager, vanaf 01-03-2025 geen toegang hebben tot de ZE-zone.
  • Bestelauto’s met een emissieklasse 5, tot 01-01-2027 toegang hebben tot de ZE-zone.
  • Bestelauto’s met een emissieklasse 6, tot 01-01-2028 toegang hebben tot de ZE-zone.

Op RDW kentekencheck kunt u op basis van uw kenteken controleren aan welke klasse uw vrachtwagen of bestelauto voldoet.

Huidige milieuzone en ontheffing

Deze milieuzone geldt voor vrachtwagens (voertuigcategorie N2 en N3) die op diesel rijden en zwaarder zijn dan 3.500 kg. In de milieuzone moeten deze vrachtwagens voldoen aan emissieklasse 6. Dat betekent dat vrachtwagens die niet voldoen aan emissieklasse 6 geen toegang hebben tot het gebied. Bekijk de huidige milieuzone (kaart op de website van Arcgis).

Kentekenchecker

Wilt u weten of uw vrachtauto toegang heeft tot de huidige milieuzone? Doe dan de kentekencheck op de website van Milieuzones.

Ontheffing

Als uw vrachtwagen niet aan de milieuregels voldoet, kunt u een ontheffing aanvragen voor de milieuzone binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Hoe u deze ontheffing kunt aanvragen leest u op de pagina Ontheffingen.

Heeft uw vrachtwagen een landelijke ontheffing, dan hoeft u geen speciale ontheffing voor de gemeente ’s-Hertogenbosch aan te vragen. Controleer of uw voertuig een landelijke ontheffing heeft op de website van Milieuzones.

Meer informatie

Meer weten over de milieuzone en de zero-emissie zone? Stuur een bericht via het digitaal contactformulier.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief Green Deal. De laatste nieuwsbrief lezen? Lees de nieuwsbrief van april.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.